MikaRaatikainen

Tuomarin erottamattomuus tulisi turvata

Tuomarin riippumattomuus ja erottamattomuus ovat keskeisiä valtiosääntöoikeudellisia periaatteita. Ne on taattu myös Suomen perustuslaissa. Tuomarin viran tulisi olla lähtökohtaisesti ja pääsääntöisesti vakinainen virka. Vakinaisuus osaltaan turvaa tuomarin riippumattomuutta.

Tuomarin virkaan voidaan poikkeuksellisista syistä nimittää myös määräajaksi. Tämä on mahdollista lähinnä silloin, kun vakinaisen tuomarin virka on ilman viran hoitajaa tai tuomari on estynyt tai vuosilomalla. Tuomioistuimeen voidaan nimittää tuomari määräajaksi myös, milloin se on käsiteltävien asioiden lukumäärän tai laadun vuoksi taikka muusta erityisestä syystä tarpeen. Oikeusministeriö voi näin budjetin rajoissa osoittaa tuomioistuimelle määrärahan yhden tai useamman tuomarin nimittämiseksi määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Määräaikaisten tuomareiden määrä on varsinkin pääkaupunkiseudulla niin käräjäoikeuksissa kuin hovioikeudessa vuodesta toiseen ollut niin huomattava, että vallitsevaa tilannetta voidaan perustellusti pitää vakiintuneena ja rakenteellisena. Näyttää siltä, että normaalista juttumäärästä ei selvitä vakinaisilla tuomariresursseilla. Tuomareista merkittävä osa on vuodesta toiseen määräaikaisia. Lyhyistä jaksoista muodostuvia määräaikaisuusketjuja esiintyy runsaasti.

Lakivaliokunta on useaan otteeseen kiinnittänyt vakavaa huomiota oikeuslaitoksen määräaikaisten virkasuhteiden suureen määrään (esim. LaVL 6/2013 vp ja LaVL 12/2013 vp ). Lyhyet, jatkoltaan epävarmat määräaikaiset virkasuhteet vaarantavat tuomarin itsenäisyyden ja riippumattomuuden. Tilanne ei näyttäisi olevan myöskään sopusoinnussa valtion virkamieslain 9 §:stä ilmenevien periaatteiden kanssa.

Tuomioistuimilla itsellään on nykyisin pääosin valta nimittää määräaikaiset tuomarit. Asianomaisen tuomioistuimen päällikkötuomarilla on valta nimittää tuomari määräaikaiseen virkasuhteeseen, joka on kestoltaan enintään vuoden. Tätä pidemmäksi ajaksi tuomarin nimittää korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus päällikkötuomarin esityksestä. Tyypillistä on, että käräjätuomari saattaa työskennellä vuosia ketjutettujen laamannin lyhyiden määräysten varassa.

Erottamattomuus on avainasemassa arvioitaessa tuomarin riippumattomuutta. Tuomarin nimittäminen määräajaksi esimerkiksi sijaisuuden vuoksi voi olla käytännön syistä välttämätöntä, eikä se sinällään voine olla ristiriidassa perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen tuomioistuimen riippumattomuudelle asettamien vaatimusten kanssa. Tilanne voi kuitenkin olla ongelmallinen silloin, jos tuomarikunnasta merkittävä osa on jatkuvasti asemassa, jossa perustuslaissa taattua tuomarin erottamattomuutta ei käytännössä ole.

Tilanteen arveluttavuus korostuu aikana, jolloin tuomioistuinlaitoksen toimintaa leimaavat hallituksen asettamat säästötavoitteet pian sen jälkeen, kun tuomioistuinlaitoksessa on kovin ponnistuksin käsitelty poliitikkojen vaalirahoitukseen liittyneitä laajoja rikosasioita. Helsingin käräjäoikeudessa käsiteltyjen vaalirahoitusta koskeneiden rikosjuttujen ratkaisukokoonpanojen tuomareista osa oli määräaikaisia.

Yleisesti tiedetään, että määrällinen tulos ja tuotoksen laatu eivät tuomarin työssä useinkaan korreloi. Huolellinen työ vie aikaa, ja määrällinen tulos saattaa kärsiä. Kun virkauran jatkon vartijana on tulosvastuullinen päällikkötuomari, voidaan joutua tilanteeseen, jossa tuomarin erottamattomuus on kiinni siitä, suostuuko tuomari laskemaan laadullista rimaansa ja lisäämään määrällistä tuotosta. YLE-uutiset on 4.6.2014 raportoinut tähän liittyvistä tuomarikunnan ongelmista käyttäen nimettömän tuomarin sitaattia "tulos tai ulos". On hallituksen tehtävä varmistaa, että tuomareiden riippumattomuus ja erottamattomuus turvataan tilanteessa, jossa merkittävä osa tuomareista toimii määräaikaisissa viroissa. Sitä tämä hallitus ei ole kuitenkaan valitettavasti tehnyt.

Aihetta käsittelevä kirjallinen kysymykseni: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_602_2014_p.shtml

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat