MikaRaatikainen

Tasa-arvoisen koulutuksen tulevaisuus

Kuluneella hallituskaudella leikattiin koulutuksesta kaiken kaikkiaan 1,7 miljardia. Kouluja ja oppilaitoksia on suljettu, perusopetuksesta on leikattu ja ammattikoulujen resursseja vähennetty.

Pääkaupunkiseudun erityisongelmana on alueellinen eriarvoistuminen. Koulujen väliset erot alkavat olla hälyttäviä. Tämä vääjäämättä lisää eriarvoisuutta, joka murentaa yhtä suomalaisen yhteiskunnan peruspilaria eli tasa-arvoa.

Työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat koko ajan. Vanhoja ammatteja katoaa ja uusia syntyy. On erityisen tärkeää panostaa ammatilliseen koulutukseen niin, että se vastaa työelämän tarpeita. Oli suuri virhe, että juuri tässä kohtaa resursseja päätettiinkin vähentää. Täytyy muistaa, että ammatillinen koulutus on toiseksi suurin osa Suomen koulutusjärjestelmää heti perusopetuksen jälkeen. Ammatillisessa koulutuksessa opiskeli 314 000 suomalaista vuonna 2013, ja he suorittivat 70 000 tutkintoa. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on leikattu, ja nyt toisen asteen koulutuksesta leikataan 260 miljoonaa. Lukioiden ja ammattikoulujen verkostoa karsitaan. Leikkaukset johtavat siihen, että ammatillisen koulutuksen kehittämisestä joudutaan tinkimään ja lähiopetusta vähentämään. Pahasti näyttää myös siltä, ettei opiskeluaikana enää saavuteta työelämässä vaadittavaa ammattitaitoa.

Kun nyt myös samanaikaisesti ollaan uudistamassa koulutuksen rahoitusjärjestelmää, esitetyn rahoitusmallin tavoitteet eli ennakoitavuus, läpinäkyvyys ja selkeys eivät toteudu ammatillisen koulutuksen osalta. Ehdotettu rahoitusmalli on monimutkainen ja koulutuksenjärjestäjän näkökulmasta vaikeaselkoinen.

Ammatillista koulutusta tulisi tarkastella myös kokonaisuutena. Nyt ollaan tekemässä keinotekoista jakoa ammatilliseen koulutukseen ja erikseen ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Tämä ei kuitenkaan palvele ammatillisen koulutuksen kehittämistä kokonaisuutena. Samoin oppisopimuskoulutuksen tulee palvella ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta eli niin nuorisoasteen ammattikoulutusta kuin ammatillista aikuiskoulutustakin.

Osaaminen ja koulutus kulkevat käsi kädessä. Molempia tarvitaan, että ihmiset ja yritykset voivat menestyä. Erityisesti näinä taloudellisesti vaikeina aikoina osaamisen ja koulutuksen merkitys elinkeinoelämän kilpailukyvylle on huomattavan suuri. Ammatillisen koulutuksen vahvuus ovat kehittymishaluiset ja -kykyiset koulutusorganisaatiot, jotka vastaavat monipuolisesti työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin yhteiskunnassa. Tätä vahvuutta ollaan nyt hävittämässä, tai murentamassa ainakin.

Hallitus otti koulutuksen osalta ison harppauksen taaksepäin. Tällä ohjelmalla se päätti toimia itseään vastaan eli hallitusohjelmansa vastaisesti. Ohjelma heikentää kasvua ja tasa-arvoista yhteiskuntaa ja lisää alueellista eriarvoisuutta. Onneksi hallitus on menossa pian vaihtoon, muuten ei Suomi-nimisestä yrityksestä olisi juuri mitään järjellistä jäljellä.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat