MikaRaatikainen

Palomiehet tulee saada nopeasti ASA-rekisteriin

Palomiehen työ on yksi syöpäalttiimmista ammateista. Työterveyslaitos julkaisi kesäkuun 2016 alussa loppuraportin tutkimuksesta. Sen mukaan palomiehet altistuvat liikaa syöpää aiheuttaville PAH-yhdisteille. Palomiehet altistuvat myös pyreeneille sekä bentseenille yli lainsäädännössä asetettujen toimenpiderajojen. Tutkijat ovat suositelleet pelastuslaitoksien ryhtyvän välittömästi toimiin altistumisen vähentämiseksi. Palomiehet tulisi myös ilmoittaa Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin eli syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriin.  

Palomiehet altistuvat vaarallisille aineille savusukelluksessa, tilannepaikalla, jälkiraivaustöissä, palatessaan sammutusvarusteet päällä paloasemalle sekä paloasemalla varusteiden jälkihuollossa ja varusteiden säilytystiloissa. Palomiehet altistuvat myös lukuisille kemikaaleille. Altistumista tapahtuu hengitysteiden sekä ruoansulatuskanavan kautta, ja myös ihoaltistumisen osuus on lisääntynyt. 

Työterveyslaitoksen tutkimuksissa kävi ilmi, että pahimmillaan tietyt altisteet ylittivät suositellut raja-arvot monikymmenkertaisesti. Esimerkiksi bentseenipitoisuudet olivat suurimmillaan jopa 10-kertaiset. Perinteisissä kuumasavusukellusharjoituksissa altistuminen vastaa oikeissa sammutustehtävissä saatua altistumista. Myös sammutusyksikköjen sisältä mitattiin merkittäviä määriä vaarallisia kemikaaleja. Palopaikalta tulleita kemiallisia aineita löydettiin normaalin asemapalvelun aikana lähes kaikista paloaseman tiloista lukuun ottamatta puhtaita miehistötiloja. 

Useassa ammatissa työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa työntekijä Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin. Rekisteriin kerätään tietoja työntekijöistä, jotka altistuvat ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille. Palomiehen työssä altistutaan syöpävaaraa aiheuttaville PAH-yhdisteille. Eniten altistuneet savusukeltajat saavat niin korkeita altistusmääriä, että tilannetta voidaan verrata tapaturmaiseen hetkelliseen altistukseen. Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija on todennut, että näyttää siltä, että ASA-rekisteröinnin ehdot täyttyvät ja vielä selvästi (SPAL 4/2016). ASA-rekisteröinti velvoittaisi sekä työnantajaa että työntekijää. Altistumista tulisi seurata ja rakentaa suojataso niin hyväksi, että altistuminen olisi mahdollisimman vähäistä. 

Toivon, että palomiehet saadaan pian ASA-rekisteriin. 

Tein aiheesta 15.6.2016 kirjallisen kysymyksen ministerille.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_339+2016.aspx

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat