Sananvapaus http://mikkommm.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132816/all Thu, 19 Jul 2018 14:01:53 +0300 fi Sananvapauden rajoittaminen säännöillä? http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258407-sananvapauden-rajoittaminen-saannoilla <p>Suomi on, kuten tiedämme, yhdistysten luvattu maa. Yhdistyksillä on sääntönsä. Monessa muussakin toiminnassa on sääntöjä. Peleissä on pelisäännöt. Mutta kuinka sitovia säännöt ovat? Ainakin sääntöjen pitää kaikessa toiminnassa olla lainmukaisia - vai pitääkö?</p><p><strong>Voidaanko sananvapautta rajoittaa säännöillä?</strong></p><p>Onko mahdollista rajoittaa laillisesti esim. sananvapautta laittamalla sääntöihin pykälä joka sen mahdollistaa?</p><p>Suomen perustulaissa säädetään sananvapaudesta:<br /><em>&quot;Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.&quot;</em></p><p>Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan siis lailla. Voiko siten yhdistys, tai muu toimija, lakia alemmanasteisella säännöllä rajoittaa sananvapautta jollain tavalla? Minun näkemykseni on, että jos joku niin tekee niin laillista se ei ainakaan ole - saatan toki olla väärässä jälleen...</p><p><strong>Ajatellaanpa yhdistystoimintaa...</strong></p><p>Jos sitten yhdistyksellä onkin säännöissään jokin kohta joka rajoittaa jäsenen oikeutta käyttää sananvapauttaan jossakin tilanteessa niin voiko se olla lainmukainen sääntö. En nyt tarkoita säännöillä tässä tilanteessa ry:n rekisteröityjä sääntöjä vaan esim. yhdistyksen sisäisiä toimintaohjeiden kaltaisia ja vastaavia sääntöjä, sekä tietysti &quot;pelisääntöjä&quot;.</p><p>Onko asiassa, ja kuinka suurta, merkitystä sillä, että henkilö on ehkä jopa allekirjoituksen kera sitoutunut noudattamaan sääntöjä jotka rajoittavat, tai saattavat rajoittaa, hänen sananvapauttaan.&nbsp;</p><p>Voidaanko siis joissain tilanteissa, ja mitkä sellaisia olisivat, laillisesti säännöillä rajoittaa yksittäisen henkilön sananvapautta?&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomi on, kuten tiedämme, yhdistysten luvattu maa. Yhdistyksillä on sääntönsä. Monessa muussakin toiminnassa on sääntöjä. Peleissä on pelisäännöt. Mutta kuinka sitovia säännöt ovat? Ainakin sääntöjen pitää kaikessa toiminnassa olla lainmukaisia - vai pitääkö?

Voidaanko sananvapautta rajoittaa säännöillä?

Onko mahdollista rajoittaa laillisesti esim. sananvapautta laittamalla sääntöihin pykälä joka sen mahdollistaa?

Suomen perustulaissa säädetään sananvapaudesta:
"Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia."

Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan siis lailla. Voiko siten yhdistys, tai muu toimija, lakia alemmanasteisella säännöllä rajoittaa sananvapautta jollain tavalla? Minun näkemykseni on, että jos joku niin tekee niin laillista se ei ainakaan ole - saatan toki olla väärässä jälleen...

Ajatellaanpa yhdistystoimintaa...

Jos sitten yhdistyksellä onkin säännöissään jokin kohta joka rajoittaa jäsenen oikeutta käyttää sananvapauttaan jossakin tilanteessa niin voiko se olla lainmukainen sääntö. En nyt tarkoita säännöillä tässä tilanteessa ry:n rekisteröityjä sääntöjä vaan esim. yhdistyksen sisäisiä toimintaohjeiden kaltaisia ja vastaavia sääntöjä, sekä tietysti "pelisääntöjä".

Onko asiassa, ja kuinka suurta, merkitystä sillä, että henkilö on ehkä jopa allekirjoituksen kera sitoutunut noudattamaan sääntöjä jotka rajoittavat, tai saattavat rajoittaa, hänen sananvapauttaan. 

Voidaanko siis joissain tilanteissa, ja mitkä sellaisia olisivat, laillisesti säännöillä rajoittaa yksittäisen henkilön sananvapautta? 

]]>
0 http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258407-sananvapauden-rajoittaminen-saannoilla#comments Perustuslaki Säännöt Sananvapaus Yhdistystoiminta Thu, 19 Jul 2018 11:01:53 +0000 Juhani Vehmaskangas http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258407-sananvapauden-rajoittaminen-saannoilla
Sananvapaus vs. vastuu puheistaan http://heikkisantala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258019-sananvapaus-vs-vastuu-puheistaan <p>&nbsp;</p><p>Sananvapauden käytöstä - mitä saa sanoa ja mitä ei - esitetään mediassa kirjavia käsityksiä; myös näillä palstoilla. Osassa jutuista avoin kommentointi on estetty.</p><p>&nbsp;</p><p>Kun toisaalta tuli aikoinaan tutkittua mitä laki ja oikeuskäytäntö ja laaja kirjallisuus ovat asiasta mieltä, niin sopinee tässä tarjota linkki ko. juttuun, sitä sen tarkemmin kohdistamatta muiden blogistien kirjoituksiin.</p><p>&nbsp;</p><p>Sananvapaus on yksi tärkeimmistä demokraattisista perusoikeuksista. Sitä kannattaa vaalia.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://heikkisantala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227410-laki-ei-ole-kaikille-sama"><u>http://heikkisantala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227410-laki-ei-ole-kaikille-sama</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Sananvapauden käytöstä - mitä saa sanoa ja mitä ei - esitetään mediassa kirjavia käsityksiä; myös näillä palstoilla. Osassa jutuista avoin kommentointi on estetty.

 

Kun toisaalta tuli aikoinaan tutkittua mitä laki ja oikeuskäytäntö ja laaja kirjallisuus ovat asiasta mieltä, niin sopinee tässä tarjota linkki ko. juttuun, sitä sen tarkemmin kohdistamatta muiden blogistien kirjoituksiin.

 

Sananvapaus on yksi tärkeimmistä demokraattisista perusoikeuksista. Sitä kannattaa vaalia.

 

http://heikkisantala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227410-laki-ei-ole-kaikille-sama

 

 

 

]]>
4 http://heikkisantala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258019-sananvapaus-vs-vastuu-puheistaan#comments Sananvapaus Mon, 09 Jul 2018 13:33:50 +0000 Heikki Santala http://heikkisantala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258019-sananvapaus-vs-vastuu-puheistaan
Mitä on sananvapaus? http://markoforsell.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258010-mita-on-sananvapaus <p>Oikeudenkäynti Ilja Janitskinia vastaan nostaa keskiöön sananvapauden merkityksen demokraattisessa yhteiskunnassa. Keskeiseksi kysymykseksi nousee: &rdquo;Mitä tämä sananvapaus tarkoittaa ja mitä sillä ajetaan takaa?&rdquo; Esimerkiksi Johan Bäckman totesi Jessikka Aroon kohdistunutta toimintaansa leikkisäksi nokitteluksi.</p> <p>Lähtökohtaisesti ei ole olemassa täyttä sananvapautta. Sitä rajoittavat aina yhteisön muut arvovalinnat. Esimerkiksi eurooppalaiseen henkeen kuuluu miesten ja naisten välinen tasa-arvo, joten puheet &rdquo;alemmasta sukupuolesta&rdquo; tai kirjoitukset &rdquo;miehen ylemmyydestä&rdquo; eivät vain kuulu sananvapauden piiriin. Sananvapaudessa on otettava huomioon, että käytännössä voimme sanoa mitä tahansa, mutta tämä voidaan jälkikäteen tuomita. Tuomioita jaetaan tuomioistuimissa sekä yhteisön suhtautumisen kautta. Näinä päivinä oman käden oikeutta jaetaan ruhtinaallisesti myös sosiaalisessa mediassa, eikä se aina mene yksiin toteutuneiden tuomioiden kanssa.</p> <p>Myös sillä on merkitystä, kuka puhuu ja missä puhuu. Esimerkiksi puhuttaessa eduskunnassa siitä, että hallitus köyhdyttää ihmiset nälkäkuoleman partaalle, tai huudettaessa tätä samaa soihdut kädessä oleville ihmisille barrikadeilla, on eroa. Toisessa on kysymys (toivottavasti) keskustelun käymisestä, toisessa voi kyseessä olla yllyttäminen väkivaltaan. Tai toinen esimerkki, on eri asia keskustella ja väitellä maahanmuuttajista eduskunnassa kuin kannustaa omia kannattajiaan tekemään hyökkäyksiä sitä puolustavia toimittajia vastaan.</p> <p>Sananvapaudella pyritään kehittämään demokraattista yhteiskuntaa. Tämän vuoksi muun muassa hallituksen politiikan kovakin arvostelu täytyy sallia, sillä näin voidaan taata erilaisten mielipiteiden kuuleminen.</p> <p>Sananvapauden rajojen osoittaminen on käytännössä varsin yksinkertaista. Meidän täytyy katsoa aiheuttaako jonkin sanominen vahinkoa tai onko se loukkaavaa ihmistä tai ihmisryhmää kohtaan. Yllytettäessä ihmisiä tekemään vahinkoa toista ihmistä tai ihmisryhmää vastaan olemme jo selkeästi sananvapauden ulkopuolella. Myöskin jos pyrimme leimaamaan puheella ihmisen tai ihmisryhmän vähempiarvoiseksi, olemme ylittäneet sananvapauden rajan. Kun aiheutamme puheillamme suoraa vahinkoa tai loukkaamme toisia, niin syyllistymme rangaistaviin tekoihin, jotka eivät kuulu sananvapauden piiriin.</p> <p>Nyt kyseessä olevissa tapauksissa, kun käsittelemme Janitskinin toimia tai Bäckmanin tekoja, niin meidän on kysyttävä kuuluvatko heidän toimintansa demokratiaa kehittävään ja yhteiskuntaa eteenpäin ajavaa kirjoittelua vai onko kyseessä vahingoittamis- tai loukkaamistarkoituksessa tehtyä kirjoittamista. Oliko siis Bäckmanin kirjoittelu Jessikka Arosta leikkisää nokittelua vai voisiko se olla vahingoittamis- tai loukkaamistarkoituksessa tehtyä vainoamista? Onko ulkonäön kommentointi ja halventavan ja vääristelevän aineiston jakaminen demokratian kehittämistä vai yksilön loukkaamista?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Oikeudenkäynti Ilja Janitskinia vastaan nostaa keskiöön sananvapauden merkityksen demokraattisessa yhteiskunnassa. Keskeiseksi kysymykseksi nousee: ”Mitä tämä sananvapaus tarkoittaa ja mitä sillä ajetaan takaa?” Esimerkiksi Johan Bäckman totesi Jessikka Aroon kohdistunutta toimintaansa leikkisäksi nokitteluksi.

Lähtökohtaisesti ei ole olemassa täyttä sananvapautta. Sitä rajoittavat aina yhteisön muut arvovalinnat. Esimerkiksi eurooppalaiseen henkeen kuuluu miesten ja naisten välinen tasa-arvo, joten puheet ”alemmasta sukupuolesta” tai kirjoitukset ”miehen ylemmyydestä” eivät vain kuulu sananvapauden piiriin. Sananvapaudessa on otettava huomioon, että käytännössä voimme sanoa mitä tahansa, mutta tämä voidaan jälkikäteen tuomita. Tuomioita jaetaan tuomioistuimissa sekä yhteisön suhtautumisen kautta. Näinä päivinä oman käden oikeutta jaetaan ruhtinaallisesti myös sosiaalisessa mediassa, eikä se aina mene yksiin toteutuneiden tuomioiden kanssa.

Myös sillä on merkitystä, kuka puhuu ja missä puhuu. Esimerkiksi puhuttaessa eduskunnassa siitä, että hallitus köyhdyttää ihmiset nälkäkuoleman partaalle, tai huudettaessa tätä samaa soihdut kädessä oleville ihmisille barrikadeilla, on eroa. Toisessa on kysymys (toivottavasti) keskustelun käymisestä, toisessa voi kyseessä olla yllyttäminen väkivaltaan. Tai toinen esimerkki, on eri asia keskustella ja väitellä maahanmuuttajista eduskunnassa kuin kannustaa omia kannattajiaan tekemään hyökkäyksiä sitä puolustavia toimittajia vastaan.

Sananvapaudella pyritään kehittämään demokraattista yhteiskuntaa. Tämän vuoksi muun muassa hallituksen politiikan kovakin arvostelu täytyy sallia, sillä näin voidaan taata erilaisten mielipiteiden kuuleminen.

Sananvapauden rajojen osoittaminen on käytännössä varsin yksinkertaista. Meidän täytyy katsoa aiheuttaako jonkin sanominen vahinkoa tai onko se loukkaavaa ihmistä tai ihmisryhmää kohtaan. Yllytettäessä ihmisiä tekemään vahinkoa toista ihmistä tai ihmisryhmää vastaan olemme jo selkeästi sananvapauden ulkopuolella. Myöskin jos pyrimme leimaamaan puheella ihmisen tai ihmisryhmän vähempiarvoiseksi, olemme ylittäneet sananvapauden rajan. Kun aiheutamme puheillamme suoraa vahinkoa tai loukkaamme toisia, niin syyllistymme rangaistaviin tekoihin, jotka eivät kuulu sananvapauden piiriin.

Nyt kyseessä olevissa tapauksissa, kun käsittelemme Janitskinin toimia tai Bäckmanin tekoja, niin meidän on kysyttävä kuuluvatko heidän toimintansa demokratiaa kehittävään ja yhteiskuntaa eteenpäin ajavaa kirjoittelua vai onko kyseessä vahingoittamis- tai loukkaamistarkoituksessa tehtyä kirjoittamista. Oliko siis Bäckmanin kirjoittelu Jessikka Arosta leikkisää nokittelua vai voisiko se olla vahingoittamis- tai loukkaamistarkoituksessa tehtyä vainoamista? Onko ulkonäön kommentointi ja halventavan ja vääristelevän aineiston jakaminen demokratian kehittämistä vai yksilön loukkaamista?

]]>
36 http://markoforsell.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258010-mita-on-sananvapaus#comments Ilja Janitskin Johan Bäckman Mv-lehti Sananvapaus Mon, 09 Jul 2018 09:22:42 +0000 Marko Forsell http://markoforsell.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258010-mita-on-sananvapaus
Ortega pakotti televisiokanavia lähettämään tilaisuutensa http://amgs.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257988-ortega-pakotti-televisiokanavia-lahettamaan-tilaisuutensa <p>&nbsp;</p><p>27 päivää kesäkuuta vuonna 1979, kun nuoret sandinistit taistelivat Managuan itäisissä kaupunginosissa Somozan diktatuuria vastaan, voimat alkoivat ehtyä useiden taistelupäivien seurauksena, joten yön tunteina nuoret päättivät lähteä Masayaa kohti välttääkseen täydellisen tappion ja verenvuodatuksen. Sitä vetäytymismarssia kutsutaan nimellä &rdquo;Repliegue táctico&rdquo; Nicaraguassa. Sandinistien voiton jälkeen kansan keskuudessa &rdquo;replieguea&rdquo; on juhlittu vuosittain suurella marssilla Masayaan. Tänä vuonna tuota marssia ei järjestetty, koska Masayan ja Monimbon asukkaat ovat nousseet Daniel Ortegaa vastaan ja vannoivat, että Ortegan kannattajat pääsevät Masayaan vain heidän ruumiidensa yli.</p><p>Eilen Ortega järjesti tilaisuuden Managuan keskustassa. Eri maan kolkista tuotiin hallinnon palkkalistoilla olevia ihmisiä busseilla marssimaan ja <a href="https://www.youtube.com/watch?v=h9EqYgplwaA">kuuntelemaan Ortegan puhetta. </a>Myös monet itsenäiset televisiokanavat pakotettiin näyttämään Ortegan tilaisuus suorana lähetyksenä. 100%Noticias-televisiokanavan omistaja ja päätoimittaja Miguel Moran mukaan vaikka hän vastusti kovasti, hänen televisionsa signaalin liitettiin televisioketjuun. Tietenkin Mora protestoi ja syyttää Ortegaa sananvapauden loukkaamisesta.</p><p>Ortegan puhe oli tyhjää ja uhoavat löpinää, jossa hän syytti vastustajia ihmisoikeusrikoksista! Merkittävämpää kuin se, mitä Ortega sanoi, on se mitä Ortega ei sanonut omille kannattajilleen. Ortega ei sanonut mitään siitä, että masayalaisten vastustusten takia &rdquo;el repliegue&rdquo; -tilaisuutta ei järjestetty tänä vuonna. Ortega ei maininnut sanallakaan Yhdysvaltojen käyttämästä Magniskin laista hänen kolmea lähitukijaansa vastaan. Pahinta on se, että Ortega taas ei sanonut mitään ennenaikaistetuista vaaleista. Hän puhui yleisesti vaaleista ja siitä, että vain vaalien kautta valta vaihtuu. Ortega, joka on muokannut perustuslakia oman intressiensä mukaisesti, vetoaa nyt perustuslakiin.</p><p>Kuuntelin myös Ortegan vaimon ja varapresidentti <a href="https://www.youtube.com/watch?v=L0qJ6Yc8Puk">Rosario Murillon puheen.</a> Murillo uhkaili eri mieltä olevia ja hallinnon vastustajia taloudellisesti tukevia oikeustoimilla. Murillon ja Ortegan puheet ovat harhaanjohtavia ja vahingollisia, koska he tekevät ihmisoikeusrikosten uhreista syyllisiä omiin kärsimyksiinsä. &nbsp;Ortegan puolisotilaalliset joukot ja poliisit ovat pidättäneet mielenosoituksissa osallistuvia nuoria, nuoret on vankilaan ja suljetuin ovin heitä on tuomittu muun muassa terrorismista. Yhtään puolisotilaallisia tai poliisia ei ole pidätetty rikoksista. Ilmeisesti se naispoliisi, joka Masayan kirkon vieressä ampui teinin ampumalla päähän vaikka poika pyysi itkien, ettei tappaisi häntä, on nyt Murillon ja Ortegan mukaan vain sankari, joka teki velvollisuutensa terrorismia vastaan.</p><p>Nyt selvisi, ettei Ortega aiokaan vain pysyä omassa linnoituksessaan niin kauan kuin hän siihen saa jäädä. Niin kutsuttu neuvottelu on ollut Ortegan keino voittaa aikaa. Ortegan puheen saaman reaktion perusteella odotettavissa on lisää marsseja.</p><p>Eilen Managuassa olisi pitänyt olla iso marssi Ortegaa vastaan, mutta se peruttiin turvallisuussyistä. Suuri marssi on torstaina 12.7,Ja 13.7. eri järjestöt kutsuvat kansan uuteen yleislakkoon. Edellinen yleislakko oli menestys, sillä se pysäytti koko maan. Ortegan hallinnon verokertymät ovat vähentyneet merkittävästi, koska nicaragualaiset protestoivat ohittamalla veromaksajiaan. Verojen maksamatta jättäminen on protesti hallintoa vastaan. Kaikki hallinnon rahat menevät yhden puolueen kampanjoihin, sen vallan säilyttämiseksi.</p><p>Valitettavasti Nicaraguan poliittinen, mutta myös taloudellinen ja humanitaarinen kriisi syvenee.</p><p>&nbsp;</p><p>Espanjaksi<a href="https://puntonordico.wordpress.com/2018/07/08/el-repliegue-definitivo-de-la-pareja-presidencial-de-nicaragua/">: Punto Nórdico</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

27 päivää kesäkuuta vuonna 1979, kun nuoret sandinistit taistelivat Managuan itäisissä kaupunginosissa Somozan diktatuuria vastaan, voimat alkoivat ehtyä useiden taistelupäivien seurauksena, joten yön tunteina nuoret päättivät lähteä Masayaa kohti välttääkseen täydellisen tappion ja verenvuodatuksen. Sitä vetäytymismarssia kutsutaan nimellä ”Repliegue táctico” Nicaraguassa. Sandinistien voiton jälkeen kansan keskuudessa ”replieguea” on juhlittu vuosittain suurella marssilla Masayaan. Tänä vuonna tuota marssia ei järjestetty, koska Masayan ja Monimbon asukkaat ovat nousseet Daniel Ortegaa vastaan ja vannoivat, että Ortegan kannattajat pääsevät Masayaan vain heidän ruumiidensa yli.

Eilen Ortega järjesti tilaisuuden Managuan keskustassa. Eri maan kolkista tuotiin hallinnon palkkalistoilla olevia ihmisiä busseilla marssimaan ja kuuntelemaan Ortegan puhetta. Myös monet itsenäiset televisiokanavat pakotettiin näyttämään Ortegan tilaisuus suorana lähetyksenä. 100%Noticias-televisiokanavan omistaja ja päätoimittaja Miguel Moran mukaan vaikka hän vastusti kovasti, hänen televisionsa signaalin liitettiin televisioketjuun. Tietenkin Mora protestoi ja syyttää Ortegaa sananvapauden loukkaamisesta.

Ortegan puhe oli tyhjää ja uhoavat löpinää, jossa hän syytti vastustajia ihmisoikeusrikoksista! Merkittävämpää kuin se, mitä Ortega sanoi, on se mitä Ortega ei sanonut omille kannattajilleen. Ortega ei sanonut mitään siitä, että masayalaisten vastustusten takia ”el repliegue” -tilaisuutta ei järjestetty tänä vuonna. Ortega ei maininnut sanallakaan Yhdysvaltojen käyttämästä Magniskin laista hänen kolmea lähitukijaansa vastaan. Pahinta on se, että Ortega taas ei sanonut mitään ennenaikaistetuista vaaleista. Hän puhui yleisesti vaaleista ja siitä, että vain vaalien kautta valta vaihtuu. Ortega, joka on muokannut perustuslakia oman intressiensä mukaisesti, vetoaa nyt perustuslakiin.

Kuuntelin myös Ortegan vaimon ja varapresidentti Rosario Murillon puheen. Murillo uhkaili eri mieltä olevia ja hallinnon vastustajia taloudellisesti tukevia oikeustoimilla. Murillon ja Ortegan puheet ovat harhaanjohtavia ja vahingollisia, koska he tekevät ihmisoikeusrikosten uhreista syyllisiä omiin kärsimyksiinsä.  Ortegan puolisotilaalliset joukot ja poliisit ovat pidättäneet mielenosoituksissa osallistuvia nuoria, nuoret on vankilaan ja suljetuin ovin heitä on tuomittu muun muassa terrorismista. Yhtään puolisotilaallisia tai poliisia ei ole pidätetty rikoksista. Ilmeisesti se naispoliisi, joka Masayan kirkon vieressä ampui teinin ampumalla päähän vaikka poika pyysi itkien, ettei tappaisi häntä, on nyt Murillon ja Ortegan mukaan vain sankari, joka teki velvollisuutensa terrorismia vastaan.

Nyt selvisi, ettei Ortega aiokaan vain pysyä omassa linnoituksessaan niin kauan kuin hän siihen saa jäädä. Niin kutsuttu neuvottelu on ollut Ortegan keino voittaa aikaa. Ortegan puheen saaman reaktion perusteella odotettavissa on lisää marsseja.

Eilen Managuassa olisi pitänyt olla iso marssi Ortegaa vastaan, mutta se peruttiin turvallisuussyistä. Suuri marssi on torstaina 12.7,Ja 13.7. eri järjestöt kutsuvat kansan uuteen yleislakkoon. Edellinen yleislakko oli menestys, sillä se pysäytti koko maan. Ortegan hallinnon verokertymät ovat vähentyneet merkittävästi, koska nicaragualaiset protestoivat ohittamalla veromaksajiaan. Verojen maksamatta jättäminen on protesti hallintoa vastaan. Kaikki hallinnon rahat menevät yhden puolueen kampanjoihin, sen vallan säilyttämiseksi.

Valitettavasti Nicaraguan poliittinen, mutta myös taloudellinen ja humanitaarinen kriisi syvenee.

 

Espanjaksi: Punto Nórdico

]]>
2 http://amgs.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257988-ortega-pakotti-televisiokanavia-lahettamaan-tilaisuutensa#comments Daniel Ortegan puhe Nicaraguan demokratia Nicaraguan kriisi Sananvapaus Sun, 08 Jul 2018 11:26:43 +0000 Ana María Gutiérrez Sorainen http://amgs.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257988-ortega-pakotti-televisiokanavia-lahettamaan-tilaisuutensa
Pyrkiikö EU rajoittamaan oikeiden uutisten leviämistä ja kenen vaatimuksesta? http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257820-pyrkiiko-eu-rajoittamaan-oikeiden-uutisten-leviamista-ja-kenen-vaatimuksesta <p><em>&rdquo;Esityksen 11.&nbsp;artikla muuttaisi mahdollisesti verkkopalveluiden esikatselunäkymissä näkyvät uutisartikkelien otsikot, kuvat ja ingressit tekijänoikeuskorvauksien alaisiksi.&rdquo;</em> Lähde: Iltalehti 4.7.2018</p><p><em>&rdquo;Esityksen 11.&nbsp;artikla muuttaisi mahdollisesti verkkopalveluiden esikatselunäkymissä näkyvät uutisartikkelien otsikot, kuvat ja ingressit vapaasti jaettavaksi.&rdquo; </em>Lähde: Iltalehti 4.7.2018</p><p>Kumpi näistä on oikea uutinen ja kumpi valeuutinen, kun linkkiä tai kuvakaappausta ei voi enää jakaa blogissa, niin lukija ei voi uutisen todenperäisyyttä helposti tarkastaa. Se jää tarkastamatta. Valeuutisen voi jakaa somessa, sillä sillä sen tekijänoikeuden omistaa valeuutisen tekijä.</p><p>Muutos lisäisi valeuutisten levittämistä ja vähentäisi uutisten analysointia ja kritiikkiä vapaassa mediassa ja somessa.</p><p>Tilanne olisi sen jälkeen sama kuin Venäjällä ja muissa yksinvaltiaiden maissa. Vain sisällöntuottajien mielipiteet ovat oikeita, ja uutisiset hyväksyy ja niitä valvoo sijoittajat sekä vallassa oleva poliittinen taho.</p><p>Sote- ja maakuntauudistus olisi Suomessa mennyt hujauksessa läpi, jos sosiaalinen media ei olisi luonut kansanedustajille paineita paneutua tarkemmin lain sisältöön ja sen vaikutuksiin.</p><p>Näitä erimerkkejä vapaasta uutisten levittämisestä, niiden arvostelusta ja vastakkaisen mielipiteiden esittämisestä löytyy Suomesta ja maailmalta valtavasti, joilla on ollut merkitystä poliittiseen päätöksentekoon vähentämällä korruption vaikutusta.</p><p>Minä ehdotan uutta direktiiviä, jossa velvoitetaan jokainen media selkeästi tiedottamaan pysyvästi median omistajista, niissä tapahtuvista muutoksista, sekä kertomaan poliittisen linjan. Päätoimittajien poliittiset ja taloudelliset sidokset sekä jäsenyydet eri järjestöissä sekä omaisuuden ja velat. Toimittajien omalla sivulla julkaistaisiin ne eri tahot, jotka ovat tarjonneet uutisia tai yrittäneet vaikuttaa uutisten sisältöön.&nbsp;</p><p>Esimerkkinä olisin voinut laittaa tähän yhden toimittajan kanssa käydyn puhelinkeskustelunauhoituksen, jossa toimittaja myöntää, että tiedotusvälineeltä on vaadittu olemaan uutisoimatta toisen puolen asiaa koskevia tiedotteita. Se puhelu tulee julkiseksi mediassa myöhemmin toisessa yhteydessä. &nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Uutisten lukemisen ja niiden jakamisen esto voi aiheuttaa jopa vahinkoa.&nbsp;</strong></p><p>Sotkamon ABC-asemalla tankattiin dieseliä bensaletkusta ja päinvastoin. Paikallislehdessä oli siitä uutinen, mutta sen lukeminen olisi edellyttänyt kirjautumista ja lehden maksullista tilausta. Ikävää tässä on se, että ns.tiedotusväline ei enää ilmaiseksi hoida edes vaarasta tiedottamista.</p><p>Jos EU hyväksyy median sisällön jakamisen kiellon, niin samana päivänä lopetan ns.oikean median seuraamisen, sillä seurauksena on se, että ne alkavat julkaisemaan valeuutisia, joilla on taloudelliset ja poliittiset tarkoitusperät, joita ei voi enää kritisoida ja kertoa asioista toista puolta. Korruptio lisääntyy entisestään mediatalojen sisällä ja vaarantaa yhteiskunnan rakenteet, jopa maiden turvallisuuden ja avaa valvomattoman väylän hybridisodankäyntiin.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tämä on voimassa oleva artikla. Se takaa edes hiukan suojaa ja riippumattomuutta toimittajille</strong></p><p>11 artikla - Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus&nbsp;</p><p>1. Jokaisella on oikeus sananvapauteen. Tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta.</p><p>2. Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> ”Esityksen 11. artikla muuttaisi mahdollisesti verkkopalveluiden esikatselunäkymissä näkyvät uutisartikkelien otsikot, kuvat ja ingressit tekijänoikeuskorvauksien alaisiksi.” Lähde: Iltalehti 4.7.2018

”Esityksen 11. artikla muuttaisi mahdollisesti verkkopalveluiden esikatselunäkymissä näkyvät uutisartikkelien otsikot, kuvat ja ingressit vapaasti jaettavaksi.” Lähde: Iltalehti 4.7.2018

Kumpi näistä on oikea uutinen ja kumpi valeuutinen, kun linkkiä tai kuvakaappausta ei voi enää jakaa blogissa, niin lukija ei voi uutisen todenperäisyyttä helposti tarkastaa. Se jää tarkastamatta. Valeuutisen voi jakaa somessa, sillä sillä sen tekijänoikeuden omistaa valeuutisen tekijä.

Muutos lisäisi valeuutisten levittämistä ja vähentäisi uutisten analysointia ja kritiikkiä vapaassa mediassa ja somessa.

Tilanne olisi sen jälkeen sama kuin Venäjällä ja muissa yksinvaltiaiden maissa. Vain sisällöntuottajien mielipiteet ovat oikeita, ja uutisiset hyväksyy ja niitä valvoo sijoittajat sekä vallassa oleva poliittinen taho.

Sote- ja maakuntauudistus olisi Suomessa mennyt hujauksessa läpi, jos sosiaalinen media ei olisi luonut kansanedustajille paineita paneutua tarkemmin lain sisältöön ja sen vaikutuksiin.

Näitä erimerkkejä vapaasta uutisten levittämisestä, niiden arvostelusta ja vastakkaisen mielipiteiden esittämisestä löytyy Suomesta ja maailmalta valtavasti, joilla on ollut merkitystä poliittiseen päätöksentekoon vähentämällä korruption vaikutusta.

Minä ehdotan uutta direktiiviä, jossa velvoitetaan jokainen media selkeästi tiedottamaan pysyvästi median omistajista, niissä tapahtuvista muutoksista, sekä kertomaan poliittisen linjan. Päätoimittajien poliittiset ja taloudelliset sidokset sekä jäsenyydet eri järjestöissä sekä omaisuuden ja velat. Toimittajien omalla sivulla julkaistaisiin ne eri tahot, jotka ovat tarjonneet uutisia tai yrittäneet vaikuttaa uutisten sisältöön. 

Esimerkkinä olisin voinut laittaa tähän yhden toimittajan kanssa käydyn puhelinkeskustelunauhoituksen, jossa toimittaja myöntää, että tiedotusvälineeltä on vaadittu olemaan uutisoimatta toisen puolen asiaa koskevia tiedotteita. Se puhelu tulee julkiseksi mediassa myöhemmin toisessa yhteydessä.   

Uutisten lukemisen ja niiden jakamisen esto voi aiheuttaa jopa vahinkoa. 

Sotkamon ABC-asemalla tankattiin dieseliä bensaletkusta ja päinvastoin. Paikallislehdessä oli siitä uutinen, mutta sen lukeminen olisi edellyttänyt kirjautumista ja lehden maksullista tilausta. Ikävää tässä on se, että ns.tiedotusväline ei enää ilmaiseksi hoida edes vaarasta tiedottamista.

Jos EU hyväksyy median sisällön jakamisen kiellon, niin samana päivänä lopetan ns.oikean median seuraamisen, sillä seurauksena on se, että ne alkavat julkaisemaan valeuutisia, joilla on taloudelliset ja poliittiset tarkoitusperät, joita ei voi enää kritisoida ja kertoa asioista toista puolta. Korruptio lisääntyy entisestään mediatalojen sisällä ja vaarantaa yhteiskunnan rakenteet, jopa maiden turvallisuuden ja avaa valvomattoman väylän hybridisodankäyntiin.

 

Tämä on voimassa oleva artikla. Se takaa edes hiukan suojaa ja riippumattomuutta toimittajille

11 artikla - Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus 

1. Jokaisella on oikeus sananvapauteen. Tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta.

2. Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan.

]]>
3 http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257820-pyrkiiko-eu-rajoittamaan-oikeiden-uutisten-leviamista-ja-kenen-vaatimuksesta#comments 1% Media Sananvapaus Toimittajat Wed, 04 Jul 2018 08:21:07 +0000 Pertti Lindeman http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257820-pyrkiiko-eu-rajoittamaan-oikeiden-uutisten-leviamista-ja-kenen-vaatimuksesta
Sananvapaus - mutta vain jos se minulle sopii http://juliuslaurilehtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257714-sananvapaus-mutta-vain-jos-se-minulle-sopii <p>Viime päivinä on somekommenteissa ja puoluetoimijoiden puheenvuoroissa kritisoitu sitä, miten Helsingin Sanomien Nyt-liite vertasi Yhdysvaltain presidenttiä sikaan satiirikuvassaan. Eikä siinä itsessään mitään. Kuten <a href="http://juliuslaurilehtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256484-aki-ruotsala-pori-jazz-ja-sananvapauden-sietamaton-keveys">aiemmin</a> kävimme lävitse, sananvapauteen kuuluu olennaisesti vapaus kritisoida sananvapauden harjoittajaa, niin <strong>Aki Ruotsalaa</strong> kuin Nyt-liitettä.</p><p>Tänään kirjoituksen aiheena on puolestaan konsistenssi, johdonmukaisuus kunkin henkilön mielipiteissä. Olisi kovin traagista mikäli paljastuisi, että yhteiskunnalliset kommentoijat sortuisivat itsensä kanssa ristiriitaisiin mielipiteisiin samasta aiheesta kahtena eri aikana, riippuen pilan kohteen uskonnosta, ihonväristä ja ideologiasta.</p><p>Vuonna 2006 ympäri telluksen kohistiin tanskalaisen Jyllands-Postenin syksyllä 2005 julkaisemasta pilakuvasta, jossa kuvattiin Islamin profeetta <strong>Muhammed</strong> pommi turbaanissaan. Aiheeseen otti kantaa myös Perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja <strong>Jussi Halla-aho</strong> <a href="http://www.halla-aho.com/scripta/profeettaa_loukkaamatta_sananvapaudesta_tinkimatta.html">blogissaan</a>, jossa hän muun muassa puolusti tanskalaislehden vapautta julkaista kyseinen kuva.</p><p>Kesällä 2018 Helsingin Sanomien liite tekee jotain etäisesti samanlaista; se kehtaa tehdä ilkeämielistä satiiria Yhdysvaltain presidentistä. Kiinteistömogulista, jota äänekäs vähemmistö Suomessakin kunnioittaa ja tulkitsee kuin virheetöntä profeetta. Samainen perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja Halla-aho otti kyseiseen aiheeseen kantaa kesäkuun viimeisenä päivänä Twitter-<a href="https://twitter.com/Halla_aho/status/1013173032280576001?s=19">päivityksessään</a>, jossa moititaan Helsingin Sanomien pilakuvaa ja mainitaan, ettei edes Pohjois-Korea ole tehnyt vastaavaa.</p><p>Mielipiteissään johdonmukainen ajattelija ei voi yhtaikaisesti olla sitä mieltä, että Muhammedin kuvaaminen terroristina on kannatettavaa sananvapauden harjoittamista, mutta <strong>Donald Trumpin</strong> vertaaminen sikaan on pahasta ja väärin, vastuutonta ja tuomittavaa. Ellei kyse sitten ole omasta ideologiasta.</p><p>On kätevää ja helppoa verhoutua sananvapauden taakse, kun se itselle sopii. Aiemman argumentin vedenpitävyys testataan silloin, kun pitäisi sananvapauden nimissä puolustaa itselle epämieluisaa asiaa. Valitettavan usein aiempi sananvapauteen verhoutuminen paljastuu pohjasta lahonneeksi soutuveneeksi, pakkasessa housuun laskemiseksi ja keisariksi ilman vaatteita.</p><p>Englanninkielisessä maailmassa sanotaan &quot;you can&#39;t have your cake and eat it too.&quot; Kai näihin on kansanviisauksis kerätty, sillä pätee tälläkin kertaa.</p> Viime päivinä on somekommenteissa ja puoluetoimijoiden puheenvuoroissa kritisoitu sitä, miten Helsingin Sanomien Nyt-liite vertasi Yhdysvaltain presidenttiä sikaan satiirikuvassaan. Eikä siinä itsessään mitään. Kuten aiemmin kävimme lävitse, sananvapauteen kuuluu olennaisesti vapaus kritisoida sananvapauden harjoittajaa, niin Aki Ruotsalaa kuin Nyt-liitettä.

Tänään kirjoituksen aiheena on puolestaan konsistenssi, johdonmukaisuus kunkin henkilön mielipiteissä. Olisi kovin traagista mikäli paljastuisi, että yhteiskunnalliset kommentoijat sortuisivat itsensä kanssa ristiriitaisiin mielipiteisiin samasta aiheesta kahtena eri aikana, riippuen pilan kohteen uskonnosta, ihonväristä ja ideologiasta.

Vuonna 2006 ympäri telluksen kohistiin tanskalaisen Jyllands-Postenin syksyllä 2005 julkaisemasta pilakuvasta, jossa kuvattiin Islamin profeetta Muhammed pommi turbaanissaan. Aiheeseen otti kantaa myös Perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho blogissaan, jossa hän muun muassa puolusti tanskalaislehden vapautta julkaista kyseinen kuva.

Kesällä 2018 Helsingin Sanomien liite tekee jotain etäisesti samanlaista; se kehtaa tehdä ilkeämielistä satiiria Yhdysvaltain presidentistä. Kiinteistömogulista, jota äänekäs vähemmistö Suomessakin kunnioittaa ja tulkitsee kuin virheetöntä profeetta. Samainen perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja Halla-aho otti kyseiseen aiheeseen kantaa kesäkuun viimeisenä päivänä Twitter-päivityksessään, jossa moititaan Helsingin Sanomien pilakuvaa ja mainitaan, ettei edes Pohjois-Korea ole tehnyt vastaavaa.

Mielipiteissään johdonmukainen ajattelija ei voi yhtaikaisesti olla sitä mieltä, että Muhammedin kuvaaminen terroristina on kannatettavaa sananvapauden harjoittamista, mutta Donald Trumpin vertaaminen sikaan on pahasta ja väärin, vastuutonta ja tuomittavaa. Ellei kyse sitten ole omasta ideologiasta.

On kätevää ja helppoa verhoutua sananvapauden taakse, kun se itselle sopii. Aiemman argumentin vedenpitävyys testataan silloin, kun pitäisi sananvapauden nimissä puolustaa itselle epämieluisaa asiaa. Valitettavan usein aiempi sananvapauteen verhoutuminen paljastuu pohjasta lahonneeksi soutuveneeksi, pakkasessa housuun laskemiseksi ja keisariksi ilman vaatteita.

Englanninkielisessä maailmassa sanotaan "you can't have your cake and eat it too." Kai näihin on kansanviisauksis kerätty, sillä pätee tälläkin kertaa.

]]>
123 http://juliuslaurilehtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257714-sananvapaus-mutta-vain-jos-se-minulle-sopii#comments Kotimaa Donald Trump Islam Perussuomalaiset Sananvapaus Sun, 01 Jul 2018 08:25:29 +0000 Julius Lehtinen http://juliuslaurilehtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257714-sananvapaus-mutta-vain-jos-se-minulle-sopii
Ihmisyys velvoittaa http://abdirahimhussein.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257624-ihmisyys-velvoittaa <p>Minulla sattuu olemaan yksi maailman parhaista passeista, jota vilauttamalla melkein koko maailma on minulle avoin. Satun elämään maailman onnellisimman kansan keskuudessa. Minulla on ollut onnea. Monella muulla ei. Kukaan meistä ei pysty valitsemaan synnyinmaataan tai lähtökohtiaan ja monen kohdalla ne määrittävät koko heidän elämänsä ja sen tarjoamat mahdollisuudet.</p><p>Minä saan onnekseni asua maassa, jossa demokratia, ihmisoikeudet, sananvapaus ja toisten, erilaistenkin ihmisten, kunnioittaminen on ollut itsestäänselvää. Ei tarvitse katsoa kovinkaan kauas, ennenkuin ollaan maassa, jossa tilanne on aivan toinen. Varoittava esimerkki löytyy ihan tuosta itärajamme takaa.</p><p>Vain muutaman viikon päästä koittava huippukokous on saanut minut miettimään. Helsinki saa vieraakseen maailman vaikutusvaltaisimman johtajan ja toisen sellaiseksi haluavan. Muutaman päivän ajan koko maailman huomio on meissä. Näitä suurmiehiä isännöi pikkuinen pohjoinen valtio, joka olisi heihin verrattuna helppo sivuuttaa mitättömänä. Totuus on kuitenkin se, että molemmilla olisi paljonkin opittavaa meiltä.</p><p>Meidät tunnetaan maailmalla rauhan rakentajana. Periksiantamattomuudesta. Rehellisyydestä. Sisusta ja siitä, että emme nöyristele. Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.</p><p>Meillä ihminen on ennen kaikkea ihminen. Hänellä on samanlaiset oikeudet ja edellytykset elää elämäänsä oli hänen sukupuolensa, ihonvärinsä, seksuaalinen suuntautumisensa tai uskontonsa mikä tahansa. Hänellä on mahdollisuudet edetä elämässään huolimatta niistä lähtökohdista, joihin hän on sattunut syntymään. Hänen ei tarvitse pelätä henkensä edestä vain, koska sattuu olemaan eri mieltä hallinnon kanssa ja uskaltaa ääneen vastustaa epäkohtia. Hänen ei tarvitse paeta toiseen maahan voidakseen taata oman ja perheensä turvallisuuden.</p><p>Olen miettinyt moneen kertaan, mitä tekisin, jos saisin mahdollisuuden puhua näille herroille. Mitä sanoisin?</p><p>Molempien herrojen ajama politiikka koskettaa myös omaa elämääni. Putinin Venäjä myy edelleen aseita, joilla synnyinmaatani yhä hävitetään. Trumpin Amerikka puolestaan estää minun kaltaisteni ihmisten maahanpääsyn ja tekee selväksi halveksuntansa vain, koska passissani lukee, että olen syntynyt Mogadishussa.</p><p>Molemmilla näillä miehillä on valtaa. Ennen kaikkea heillä on valta saada aikaan muutos. Joko parempaan tai huonompaan. Molemmat tuntuvat systemaattisesti valitsevan jälkimmäisen.</p><p>Pastorin, aktivistin, ihmisoikeustaistelijan ja todellisen suurmiehen Martin Luther Kingin sanoin muistamme lopulta kaikki ei vihollisemme huutoa, vaan ystäviemme hiljaisuuden. Hiljaisuus ei saa olla linjamme. Jos me emme puutu väärinkäytöksiin... olemmeko silloin yhtään parempia kuin niihin suoraan syyllistyvät? Minua ei kasvatettu niin ja samaa opetan myös omille lapsilleni.</p><p>Siksi aion osallistua heidän vierailunsa aikaan järjestettävään mielenosoitukseen rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta.</p><p>Meidän on annettava äänemme kuulua, myös niiden puolesta, joiden äänen nämä miehet omilla tahoillaan yrittävät vaientaa: Ruumiillisesta itsemääräämisoikeudestaan taistelevien naisten. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien. Poliittisten toisinajattelijoiden. Uskonnollisten vähemmistöjen. Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen. Alkuperäiskansojen.</p><p>Ihmisten.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Minulla sattuu olemaan yksi maailman parhaista passeista, jota vilauttamalla melkein koko maailma on minulle avoin. Satun elämään maailman onnellisimman kansan keskuudessa. Minulla on ollut onnea. Monella muulla ei. Kukaan meistä ei pysty valitsemaan synnyinmaataan tai lähtökohtiaan ja monen kohdalla ne määrittävät koko heidän elämänsä ja sen tarjoamat mahdollisuudet.

Minä saan onnekseni asua maassa, jossa demokratia, ihmisoikeudet, sananvapaus ja toisten, erilaistenkin ihmisten, kunnioittaminen on ollut itsestäänselvää. Ei tarvitse katsoa kovinkaan kauas, ennenkuin ollaan maassa, jossa tilanne on aivan toinen. Varoittava esimerkki löytyy ihan tuosta itärajamme takaa.

Vain muutaman viikon päästä koittava huippukokous on saanut minut miettimään. Helsinki saa vieraakseen maailman vaikutusvaltaisimman johtajan ja toisen sellaiseksi haluavan. Muutaman päivän ajan koko maailman huomio on meissä. Näitä suurmiehiä isännöi pikkuinen pohjoinen valtio, joka olisi heihin verrattuna helppo sivuuttaa mitättömänä. Totuus on kuitenkin se, että molemmilla olisi paljonkin opittavaa meiltä.

Meidät tunnetaan maailmalla rauhan rakentajana. Periksiantamattomuudesta. Rehellisyydestä. Sisusta ja siitä, että emme nöyristele. Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Meillä ihminen on ennen kaikkea ihminen. Hänellä on samanlaiset oikeudet ja edellytykset elää elämäänsä oli hänen sukupuolensa, ihonvärinsä, seksuaalinen suuntautumisensa tai uskontonsa mikä tahansa. Hänellä on mahdollisuudet edetä elämässään huolimatta niistä lähtökohdista, joihin hän on sattunut syntymään. Hänen ei tarvitse pelätä henkensä edestä vain, koska sattuu olemaan eri mieltä hallinnon kanssa ja uskaltaa ääneen vastustaa epäkohtia. Hänen ei tarvitse paeta toiseen maahan voidakseen taata oman ja perheensä turvallisuuden.

Olen miettinyt moneen kertaan, mitä tekisin, jos saisin mahdollisuuden puhua näille herroille. Mitä sanoisin?

Molempien herrojen ajama politiikka koskettaa myös omaa elämääni. Putinin Venäjä myy edelleen aseita, joilla synnyinmaatani yhä hävitetään. Trumpin Amerikka puolestaan estää minun kaltaisteni ihmisten maahanpääsyn ja tekee selväksi halveksuntansa vain, koska passissani lukee, että olen syntynyt Mogadishussa.

Molemmilla näillä miehillä on valtaa. Ennen kaikkea heillä on valta saada aikaan muutos. Joko parempaan tai huonompaan. Molemmat tuntuvat systemaattisesti valitsevan jälkimmäisen.

Pastorin, aktivistin, ihmisoikeustaistelijan ja todellisen suurmiehen Martin Luther Kingin sanoin muistamme lopulta kaikki ei vihollisemme huutoa, vaan ystäviemme hiljaisuuden. Hiljaisuus ei saa olla linjamme. Jos me emme puutu väärinkäytöksiin... olemmeko silloin yhtään parempia kuin niihin suoraan syyllistyvät? Minua ei kasvatettu niin ja samaa opetan myös omille lapsilleni.

Siksi aion osallistua heidän vierailunsa aikaan järjestettävään mielenosoitukseen rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta.

Meidän on annettava äänemme kuulua, myös niiden puolesta, joiden äänen nämä miehet omilla tahoillaan yrittävät vaientaa: Ruumiillisesta itsemääräämisoikeudestaan taistelevien naisten. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien. Poliittisten toisinajattelijoiden. Uskonnollisten vähemmistöjen. Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen. Alkuperäiskansojen.

Ihmisten.

]]>
70 http://abdirahimhussein.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257624-ihmisyys-velvoittaa#comments Kotimaa Donald Trump Helsinki Ihmisoikeukset Presidentti Putin Sananvapaus Sat, 30 Jun 2018 05:00:00 +0000 Abdirahim HUSU Hussein . http://abdirahimhussein.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257624-ihmisyys-velvoittaa
Sydänkesän havaintoja mediasta ja sen luomasta illuusiosta! http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257357-sydankesan-havaintoja-mediasta-ja-sen-luomasta-illuusiosta <p>Oma sukupolveni ja etenkin sota-ajalla eläneiden vanhempien lapset ovat usein kärsineet vaikeista tunne-elämään liittyvistä häiriöistä Suomessa. Siksi Suomen selviytymistarina myös mielenterveydellisesti on ollut vertaansa vailla, mutta työn pitää jatkua edelleen.<br /><br />USA on ollut sodassa toisen maailmansodan jälkeen koko ajan ja ainoa keino vakauttaa Yhdysvaltojen yhteiskunnallista olosuhdetta on minimoida kaikki sodan mukanaan tuomat lieveilmiöt. Sotakoneiston voima määrittää sen, että sitä käytetään jatkossakin.<br /><br />Tällä hetkellä sotilaallisesti epävakaimmat alueet ovat mediamielikuvani mukaan Syyrian alue ja Afganistan vieläkin. Hirmuhallintoja ei pidä ikinä tunnustaa kansainvälisesti tai muuten emme saa ikinä sotia loppumaan.<br /><br />Terroristien käymä sota on ilmiönä hyvin hankala käsittää, vaikka sitä ajattelee mielenterveydeltään epävakaissa olosuhteissa elävien ihmisten manipuloinnolla uskonnolliseen oppiin perustuvalla fanatismilla.<br /><br />Kansainvälisellä diplomatialla ja ääripäässä sotilaallisella voimalla voidaan ohjata pahanlaatuisiakin hallintoja parempaan suuntaan, vaikka hyvin totalitaristinen diktatuuri saattaa saada silti kansalta tuen koska ihmisillä on taipumus manipuloitua.<br /><br />Parasta tietenkin on jos esimerkiksi Pohjois-Korea alkaa vähitellen tervehdyttää yhteiskuntakulttuuriaan, koska kansan paras on aina eri asia kuin muutamien johtotyyppien luoma yhteiskunnallinen illuusio.<br /><br />Sitäkin mietin, voiko ihmiskunta joskus saada yksilön vapauden niin vahvaksi ajattelumalliksi, että manipulatiivisia keinoja ei kyetä laajassa mittakaavassa edes käyttämään? Onko manipulaatio osa ihmisyyttä, jos ajatellaan sitä kaksiteräisenä miekkana?<br /><br />Yhteiskunnallisessa manipulaatiossa pyrkimykset voivat olla jaloja, mutta eikö parempi tilanne ole kuitenkin silloin kun tahallista vaikuttamista edes hyvässä mielessä ei tehtäisi, vaan luodaan mahdollisimman realistinen ja kriittinen kuva vallitsevasta todellisuudesta.<br /><br />Itse uskon, että ihmisen manipulointiherkkyys on paljon myös johtajuuskysymys, sikäli kun johtaja tietoisesti etenee tiettyä pyrkimystä kohti joko omista intresseistä lähtien tai organisaation edun mukaisesti omista näkökulmista asiaa ajatellen.<br /><br />Parasta manipulaatio emme kykene tunnistamaan. Siksi puhutaan edelleen ihmisten piirissä manipulatiivisesta johdattelusta. Taitavimmillaan manipulaatio antaa toisen itse oivaltaa asiantila, vaikka manipuloitu ei tajua miten oivalluksen toisen henkilön vaikutuksen kautta sai.<br /><br />Haluammeko elää manipulatiivisessa yhteiskuntakulttuurissa vai haluammeko aina tietää kaikki suorat vaikuttamisyritykset ajatteluumme yksilötasolla? Tekoäly voisi paljastaa tulevaisuudessa lähes kaikki suorat manipulatiiviset vaikutusyritykset, jos niin haluamme.<br /><br />Joukkoviestintävälineet puolestaan luovat yhteiskunnallista illuusiota sekä hyvässä että pahassa. Journalismin tila on Suomessa silti hyvä, vaikka ote voisi olla syy-yhteyksien penkomisen osalta hieman purevampaa.<br /><br />Journalismin keinojen kehittämisessä en osaa antaa vihjeitä, mutta minusta tuntuu että lähdesuojan merkitys pitäisi olla aidompi, koska harva enää uskoo, että mikään pysyy salassa edes lyhyellä aikavälillä saati liki loputtomasti.<br /><br />Huomio pitää saada enemmän vallitsevia epäkohtia julkituovaksi mediassa. Mediavaikuttajien mielenterveyden taso vaikuttaa suuresti koko yhteiskunnan ilmapiiriin ja tämä illuusiopohjainen vaikutus olisi hyvin tärkeää myöntää.<br /><br />Me aktiiviset sosiaalisen median julkaisijat luomme myös yhteiskuntaan tietynlaista ilmapiiriä ja toivon näin sydänkesällä, että kykenemme ottamaan tämän paremmin huomioon julkaisutoiminassamme.<br /><br />Keskustelu ei ehkä johda aina mihinkään, mutta yksilötasolla jokainen vuorovaikutustilanne voi olla tärkeä. Välitetään keskustellen ja yritetään hakea ymmärrystä myös eri tavalla asioista ajattelevia kohtaan.<br /><br />Keskustelun iloa kaikille ja rohkeutta tuoda omanlainen viestisi paremman huomisen puolesta!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Oma sukupolveni ja etenkin sota-ajalla eläneiden vanhempien lapset ovat usein kärsineet vaikeista tunne-elämään liittyvistä häiriöistä Suomessa. Siksi Suomen selviytymistarina myös mielenterveydellisesti on ollut vertaansa vailla, mutta työn pitää jatkua edelleen.

USA on ollut sodassa toisen maailmansodan jälkeen koko ajan ja ainoa keino vakauttaa Yhdysvaltojen yhteiskunnallista olosuhdetta on minimoida kaikki sodan mukanaan tuomat lieveilmiöt. Sotakoneiston voima määrittää sen, että sitä käytetään jatkossakin.

Tällä hetkellä sotilaallisesti epävakaimmat alueet ovat mediamielikuvani mukaan Syyrian alue ja Afganistan vieläkin. Hirmuhallintoja ei pidä ikinä tunnustaa kansainvälisesti tai muuten emme saa ikinä sotia loppumaan.

Terroristien käymä sota on ilmiönä hyvin hankala käsittää, vaikka sitä ajattelee mielenterveydeltään epävakaissa olosuhteissa elävien ihmisten manipuloinnolla uskonnolliseen oppiin perustuvalla fanatismilla.

Kansainvälisellä diplomatialla ja ääripäässä sotilaallisella voimalla voidaan ohjata pahanlaatuisiakin hallintoja parempaan suuntaan, vaikka hyvin totalitaristinen diktatuuri saattaa saada silti kansalta tuen koska ihmisillä on taipumus manipuloitua.

Parasta tietenkin on jos esimerkiksi Pohjois-Korea alkaa vähitellen tervehdyttää yhteiskuntakulttuuriaan, koska kansan paras on aina eri asia kuin muutamien johtotyyppien luoma yhteiskunnallinen illuusio.

Sitäkin mietin, voiko ihmiskunta joskus saada yksilön vapauden niin vahvaksi ajattelumalliksi, että manipulatiivisia keinoja ei kyetä laajassa mittakaavassa edes käyttämään? Onko manipulaatio osa ihmisyyttä, jos ajatellaan sitä kaksiteräisenä miekkana?

Yhteiskunnallisessa manipulaatiossa pyrkimykset voivat olla jaloja, mutta eikö parempi tilanne ole kuitenkin silloin kun tahallista vaikuttamista edes hyvässä mielessä ei tehtäisi, vaan luodaan mahdollisimman realistinen ja kriittinen kuva vallitsevasta todellisuudesta.

Itse uskon, että ihmisen manipulointiherkkyys on paljon myös johtajuuskysymys, sikäli kun johtaja tietoisesti etenee tiettyä pyrkimystä kohti joko omista intresseistä lähtien tai organisaation edun mukaisesti omista näkökulmista asiaa ajatellen.

Parasta manipulaatio emme kykene tunnistamaan. Siksi puhutaan edelleen ihmisten piirissä manipulatiivisesta johdattelusta. Taitavimmillaan manipulaatio antaa toisen itse oivaltaa asiantila, vaikka manipuloitu ei tajua miten oivalluksen toisen henkilön vaikutuksen kautta sai.

Haluammeko elää manipulatiivisessa yhteiskuntakulttuurissa vai haluammeko aina tietää kaikki suorat vaikuttamisyritykset ajatteluumme yksilötasolla? Tekoäly voisi paljastaa tulevaisuudessa lähes kaikki suorat manipulatiiviset vaikutusyritykset, jos niin haluamme.

Joukkoviestintävälineet puolestaan luovat yhteiskunnallista illuusiota sekä hyvässä että pahassa. Journalismin tila on Suomessa silti hyvä, vaikka ote voisi olla syy-yhteyksien penkomisen osalta hieman purevampaa.

Journalismin keinojen kehittämisessä en osaa antaa vihjeitä, mutta minusta tuntuu että lähdesuojan merkitys pitäisi olla aidompi, koska harva enää uskoo, että mikään pysyy salassa edes lyhyellä aikavälillä saati liki loputtomasti.

Huomio pitää saada enemmän vallitsevia epäkohtia julkituovaksi mediassa. Mediavaikuttajien mielenterveyden taso vaikuttaa suuresti koko yhteiskunnan ilmapiiriin ja tämä illuusiopohjainen vaikutus olisi hyvin tärkeää myöntää.

Me aktiiviset sosiaalisen median julkaisijat luomme myös yhteiskuntaan tietynlaista ilmapiiriä ja toivon näin sydänkesällä, että kykenemme ottamaan tämän paremmin huomioon julkaisutoiminassamme.

Keskustelu ei ehkä johda aina mihinkään, mutta yksilötasolla jokainen vuorovaikutustilanne voi olla tärkeä. Välitetään keskustellen ja yritetään hakea ymmärrystä myös eri tavalla asioista ajattelevia kohtaan.

Keskustelun iloa kaikille ja rohkeutta tuoda omanlainen viestisi paremman huomisen puolesta!

]]>
4 http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257357-sydankesan-havaintoja-mediasta-ja-sen-luomasta-illuusiosta#comments Avoin yhteiskunta Journalismi Maailmanpolitiikka Sananvapaus Sun, 24 Jun 2018 18:13:54 +0000 Kimmo Hoikkala http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257357-sydankesan-havaintoja-mediasta-ja-sen-luomasta-illuusiosta
Annoin itselleni kuukauden mittaisen kirjoituskiellon http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257301-annoin-itselleni-kuukauden-mittaisen-kirjoituskiellon <p>Moniko seuraa vapaavuoroa? Olenko minä sanani mittainen mies? Muistaako joku, että toukokuussa asetin itselleni <a href="http://juhanivehmaskangas.vapaavuoro.uusisuomi.fi/vapaa-aika/254279-ahaa-minulla-valahti-nyt-olen-paatokseni-tehnyt">kirjoituskiellon</a> (kuva). Tuo kielto oli kuukauden mittainen.&nbsp;</p><p>US:n taholta sitten minulle asetettiin totaalinen kielto joka oli pakko pitää. Kielto onneksi poistettiin juurikin ajoissa, kuten olin pyytänyt. Ehkä minulla kuitenkin pitäisi olla ikuinen (joskin laiton) kielto kirjoittaa?</p><p>Tuon viimeisen kiellon jälkeen olen US:n toimitusta<a href="http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256918-olen-ongelmatapaus-mutta-onneksi-tiedostan-sen-itse"> kehunut</a>. Itse asiassa en tiedä kenelle kehut tarkalleen ottaen kuuluisivat. Yksi asia mitä toivon on, että US:n säännöistä ja alustan kehittämisestä voitaisiin käydä keskustelua.</p><p>KESKUSTELU</p><p>Se voidaanko keskustelua käydä, ja kehitetäänkö tätä sinänsä varsin hyvää blogialustaa on kiinni US:n johdosta. Henkilökohtaisesti en halua sietää sitä, että joku on automaattisesti esim. nostoissa enkä minä pääse nostoihin edes hyvillä jutuilla. Sen sijaan &quot;joku&quot; (lue:minä) kyllä pääsenkin. Se on ikävä juttu, Se on... [poistettu].</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Moniko seuraa vapaavuoroa? Olenko minä sanani mittainen mies? Muistaako joku, että toukokuussa asetin itselleni kirjoituskiellon (kuva). Tuo kielto oli kuukauden mittainen. 

US:n taholta sitten minulle asetettiin totaalinen kielto joka oli pakko pitää. Kielto onneksi poistettiin juurikin ajoissa, kuten olin pyytänyt. Ehkä minulla kuitenkin pitäisi olla ikuinen (joskin laiton) kielto kirjoittaa?

Tuon viimeisen kiellon jälkeen olen US:n toimitusta kehunut. Itse asiassa en tiedä kenelle kehut tarkalleen ottaen kuuluisivat. Yksi asia mitä toivon on, että US:n säännöistä ja alustan kehittämisestä voitaisiin käydä keskustelua.

KESKUSTELU

Se voidaanko keskustelua käydä, ja kehitetäänkö tätä sinänsä varsin hyvää blogialustaa on kiinni US:n johdosta. Henkilökohtaisesti en halua sietää sitä, että joku on automaattisesti esim. nostoissa enkä minä pääse nostoihin edes hyvillä jutuilla. Sen sijaan "joku" (lue:minä) kyllä pääsenkin. Se on ikävä juttu, Se on... [poistettu].

]]>
4 http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257301-annoin-itselleni-kuukauden-mittaisen-kirjoituskiellon#comments Bannaaminen Banni Kirjoituskielto Sananvapaus Syrjintä Sat, 23 Jun 2018 02:29:20 +0000 Juhani Vehmaskangas http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257301-annoin-itselleni-kuukauden-mittaisen-kirjoituskiellon
Blogisti - onko sinulla oikeus kirjoittaa, entä kommentoida? (Sananvapaus) http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257286-blogisti-onko-sinulla-oikeus-kirjoittaa-enta-kommentoida-sananvapaus <p>Arvoisat blogistit, onko teillä oikeus kommentoida kaikkien muiden blogistien kirjoituksia? Minulla ei ole. Minulle kirjoituskiellon asettaneiden joukossa lienee blogisteja jotka ovat<strong> &quot;hullun bannanneet&quot;</strong>. Itse en ole ketään koskaan bannannut. En ole kenenkään kommentteja koskaan poistanut. Toimituksen (=US:n ylläpito) taholta on joitakin kirjoituksiani ja niiden kommentteja poistettu, mitä pidän valitettavana, mutta toki se on US:n linjan mukaista. &quot;Oikea tapa toimia&quot;. (virheellisetkin säännöt ovat sääntöjä)</p><p>Ei siitä ole kauaa kun olin toistamiseen kirjoituskiellossa. Kirjoitin jotakin SEKSISTÄ, kuten näköjään nytkin. Kirjoitin väärällä tavalla. Totta - toimin väärin(?), tein virheen. Mutta olin minä kuitenkin [mitä(?)].<br />Tällä kertaa kirjoitukseni seksistä jäi siihen, että kirjoitin tuon sanan kaksi kertaa.</p><p><strong>Sananvapaus on viime aikoina ollut tapetilla ainakin AlfaTV:n kanavalla.</strong> Siellä tuli esiin sekin näkökohta, että vaikka kirjoituksen poistaminen ei sinänsä loukkaisikaan kenenkään sananvapautta niin kirjoituksen poistamisen toteuttaminen yrityksen taholta saattaa olla syrjintää. Itse asiassa tuollainen tapaus on joskus 2000 luvun tietämissä jopa oikeudessakin käsitelty.</p><p>Pidän selvänä, että yksityishenkilöllä on oikeus rajoittaa blogissaan toisen sananvapautta, ja myös syrjiä.&nbsp;</p><p>Sananvapauteen liittyy ainakin väljästi myös suvaitsevaisuus. Emme voi odottaa, että itse saisimme sanoa mitä tahansa, mutta samalla olisimme itse täysin suojassa muiden sanomisilta.</p><p>Sananvapauteen liittyviä juttuja on poliisi aika ajoin saanut tutkittavaksi. Yleensä ne päättyvät:<strong> ei syytä epäillä rikosta.</strong>&nbsp;On kuitenkin olemassa myös sellaisia tapauksia joissa syyttäjä on määrännyt lisätutkinnan, ja oikeuteen on menty, koska &quot;uhri&quot; on osannut sitä vaatia, ja vaatimuksensa perustella.<br />(&quot;Uhri&quot;, eli se joka on kokenut sananvapauttaan loukatun.)</p><p>Tyypillisesti sananvapausrikokset ovat sellaisia joissa yksityinen henkilö on suoltanut ns. vihapuhetta. Hyvä on tässä yhteydessä huomata, että vihapuhetta ei ole laissa määritelty mitenkään. Poliisi on silti todennut, että poliisilla on nollatoleranssi vihapuheen suhteen (ehkä joku poliisi ottaa tähän kantaa?).</p><p>Täysin ei pidä paikkaansa se väite, että yrityksellä olisi vapaa harkinta päättää mitä se sallii sivuillaan julkaistavan. Toki niin on, että rikollisen materiaalin julkaisua esim. blogissa ei pidä sallia - sellaisen voi poistaa. Sen sijaan voidaanko edes rikollisen materiaalin julkaisemista blogissa estää ennalta...? Siinä hyvä kysymys. Onko ennalta estäminen käytännössä sananvapauden rajoittamista ennalta, vai onko se jotain muuta?</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Arvoisat blogistit, onko teillä oikeus kommentoida kaikkien muiden blogistien kirjoituksia? Minulla ei ole. Minulle kirjoituskiellon asettaneiden joukossa lienee blogisteja jotka ovat "hullun bannanneet". Itse en ole ketään koskaan bannannut. En ole kenenkään kommentteja koskaan poistanut. Toimituksen (=US:n ylläpito) taholta on joitakin kirjoituksiani ja niiden kommentteja poistettu, mitä pidän valitettavana, mutta toki se on US:n linjan mukaista. "Oikea tapa toimia". (virheellisetkin säännöt ovat sääntöjä)

Ei siitä ole kauaa kun olin toistamiseen kirjoituskiellossa. Kirjoitin jotakin SEKSISTÄ, kuten näköjään nytkin. Kirjoitin väärällä tavalla. Totta - toimin väärin(?), tein virheen. Mutta olin minä kuitenkin [mitä(?)].
Tällä kertaa kirjoitukseni seksistä jäi siihen, että kirjoitin tuon sanan kaksi kertaa.

Sananvapaus on viime aikoina ollut tapetilla ainakin AlfaTV:n kanavalla. Siellä tuli esiin sekin näkökohta, että vaikka kirjoituksen poistaminen ei sinänsä loukkaisikaan kenenkään sananvapautta niin kirjoituksen poistamisen toteuttaminen yrityksen taholta saattaa olla syrjintää. Itse asiassa tuollainen tapaus on joskus 2000 luvun tietämissä jopa oikeudessakin käsitelty.

Pidän selvänä, että yksityishenkilöllä on oikeus rajoittaa blogissaan toisen sananvapautta, ja myös syrjiä. 

Sananvapauteen liittyy ainakin väljästi myös suvaitsevaisuus. Emme voi odottaa, että itse saisimme sanoa mitä tahansa, mutta samalla olisimme itse täysin suojassa muiden sanomisilta.

Sananvapauteen liittyviä juttuja on poliisi aika ajoin saanut tutkittavaksi. Yleensä ne päättyvät: ei syytä epäillä rikosta. On kuitenkin olemassa myös sellaisia tapauksia joissa syyttäjä on määrännyt lisätutkinnan, ja oikeuteen on menty, koska "uhri" on osannut sitä vaatia, ja vaatimuksensa perustella.
("Uhri", eli se joka on kokenut sananvapauttaan loukatun.)

Tyypillisesti sananvapausrikokset ovat sellaisia joissa yksityinen henkilö on suoltanut ns. vihapuhetta. Hyvä on tässä yhteydessä huomata, että vihapuhetta ei ole laissa määritelty mitenkään. Poliisi on silti todennut, että poliisilla on nollatoleranssi vihapuheen suhteen (ehkä joku poliisi ottaa tähän kantaa?).

Täysin ei pidä paikkaansa se väite, että yrityksellä olisi vapaa harkinta päättää mitä se sallii sivuillaan julkaistavan. Toki niin on, että rikollisen materiaalin julkaisua esim. blogissa ei pidä sallia - sellaisen voi poistaa. Sen sijaan voidaanko edes rikollisen materiaalin julkaisemista blogissa estää ennalta...? Siinä hyvä kysymys. Onko ennalta estäminen käytännössä sananvapauden rajoittamista ennalta, vai onko se jotain muuta?

 

]]>
5 http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257286-blogisti-onko-sinulla-oikeus-kirjoittaa-enta-kommentoida-sananvapaus#comments Bannaaminen Banni Kirjoituskielto Kommenttien poistelu Sananvapaus Fri, 22 Jun 2018 12:09:17 +0000 Juhani Vehmaskangas http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257286-blogisti-onko-sinulla-oikeus-kirjoittaa-enta-kommentoida-sananvapaus
Onko JSN:stä tulossa moraalitoimisto? http://lindapelkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257246-onko-jsnsta-tulossa-moraalitoimisto <p>Suuresti arvostettu ja arvostamani Julkisen sanan neuvosto JSN teki päätöksen, joka asettaa oman ajatteluni journalismista uuteen valoon.&nbsp;Päätös pistää miettimään, missä määrin toimittajalla on mahdollisuus kertoa oma näkökulmansa asioihin silloin, kun hän joutuu kovan kritiikin kohteeksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.&nbsp;</p> <p>Syksyllä 2015&nbsp; jouduin propagandajulkaisu MV:n riepoteltavaksi. Lisäksi sosiaalisessa mediassa liikkui mitä hirvittävämpiä väärinymmärryksiä ja solvauksia. Tällaisessa tilanteessa pidin tärkeänä, että voin kertoa julkisesti, miten asiat todella ovat, etteivät väärät väitteet jäisi elämään ainakaan kovin laajasti. Kirjoitin Puheenvuoroon <a href="http://lindapelkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/207609-tama-kysymykseni-aiheutti-vihaa-ja-huorittelua">blogin</a>, jossa kerroin, mitä oli tapahtunut.&nbsp;</p> <p>Tein myös rikosilmoituksen saamistani viesteistä ja puheluista. Useiden vaiheiden jälkeen kaksi henkilöä <a href="https://www.journalisti.fi/ajankohtaiset/kunnianloukkausesta-sakkotuomio/">on tuomittu</a> minuun kohdistuneesta kunnianloukkauksesta ja yhden puhelun osalta käsittely jatkuu hovioikeudessa lähiaikoina.&nbsp;</p> <p>Pidin arvokkaana, että pystyin tuolloin vuonna 2015 ilmaisemaan oman kantani tapahtuneesta julkisesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Yle sai langettavan</strong></p> <p>Muutamia viikkoja sitten JSN antoi <a href="https://www.jsn.fi/sisalto/6686-yle-17/?year=2018&amp;search=asema">langettavan päätöksen</a> Ylelle tapauksesta, jossa Ylen toimittaja Sanna Ukkola kirjoitti omasta kokemuksestaan blogissaan. Ukkola vastasi tuolloin Suvi Auvisen laajalle levinneessä kirjoituksessa olleisiin väitteisiin, joita Image ei suostunut oikaisemaan. Auvinen muun muassa väitti, että Ukkola oli yrittänyt saada nettikiusaajalleen potkut.&nbsp;</p> <p>Hän pohti <a href="https://yle.fi/uutiset/3-9874725">kirjoituksessaan</a>, miten häiriköihin tulisi suhtautua, ja kertoi ottaneensa yhteyttä kyseisen opettajan esimieheen. Hän totesi, että mies hyökkäilee hänen kimppuunsa asiattomalla tavalla. Esimerkiksi Ukkola linkkasi miehen tviitin, jota piti epäasiallisena.&nbsp;</p> <p>En olisi itse äkkiseltään ymmärtänyt, että tästä aiheesta kirjoittaminen tuo JSN:ltä langettavan.</p> <p>Neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa toimittajan häiriköinniksi leimaamissa tviiteissä oli kyse ainoastaan yleisön edustajan esittämistä kärjekkäistä ja satiirisista kommenteista. Neuvosto pitää paheksuttavana sitä, että toimittaja oli työstään saamansa kritiikin vuoksi yhteydessä yleisön edustajan työnantajaan ja pyysi keskustelemaan asiasta työpaikalla.</p> <p>Neuvoston mukaan toimittajalla oli vahingoittamistarkoitus, kun hän toivoi, että yleisön edustajaa jututettaisiin hänen työpaikallaan. JSN ei perustellut väitettään vahingoittamistarkoituksesta millään tavalla.</p> <p>Ukkola kirjoitti kyseisen tekstin sen jälkeen kun hän oli pyytänyt Image-lehdeltä mahdollisuutta oikaista häneen kohdistuneita vihjailuja,<a href="https://blogit.apu.fi/suviauvinen/ala-twiittaa-ukkolasta-saatat-saada-potkut/"> joiden mukaan</a> hän olisi yrittänyt saada potkut Tero Hannulalle. On mielestäni kohtuullista, että toimittaja saa mahdollisuuden kirjoittaa oman näkökulmansa, jos julkisuudessa liikkuu hänestä väitteitä, jotka hän haluaa oikaista.&nbsp;</p> <p>Image-lehden kirjoituksessa mainittu Tero Hannula on yhdistänyt Ukkolan sosiaalisessa mediassa Ku Klux Klaaniin ja myöntänyt pilkanneensa häntä henkilökohtaisella tasolla. Tällaisessa tilanteessa olisi voinut odottaa, että JSN olisi puolustanut toimittajaa. Vihjaus rasismista ja väite yrityksestä hankkia Hannulalle potkut ovat kovia syytöksiä, niitä voitaisiin pitää jopa kunniaa loukkaavina väitteinä.</p> <p>On hyvin ymmärretävää, että tämän kaltaisten syytösten kohteeksi joutuessaan mediatalo ja toimittaja vastaavat syytöksiin.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JSN paheksui toimittajaa</strong></p> <p>JSN:n tehtävä on puolustaa sananvapautta ja julkaisemisen vapautta. Annettu langettava päätös kuitenkin rajoittaa vakavalla tavalla toimittajan sananvapautta ja mahdollisuutta julkiseen keskusteluun.</p> <p>Vaikka JSN päätöksessään paheksuu Ukkolan toimintaa ottaa Hannulan työnantajaan yhteyttä, se myös toteaa, että &rdquo;toimittajan epäasiallinen yhteydenotto&rdquo; ei kuitenkaan ollut Ylen vastuulla, eikä sen vuoksi mahdollista tulkita Journalistin ohjeiden näkökulmasta. JSN siis itsekin myöntää, että sillä ei ole toimivaltaa asiassa. Ja näin onkin:&nbsp;JSN ei ole moraalitoimisto.&nbsp;</p> <p>Syntyy vaikutelma, että käsiteltyä Ukkolaa halutaan tavalla tai toisella rangaista, vaikka Journalistin ohjeista ja JSN:n säännöistä ei löydy tähän perusteita.&nbsp;Aikooko JSN jatkossa ottaa kantaa päätöksissään myös toimittajien &rdquo;epäasialliseen&rdquo; käytökseen vapaa-ajalla?</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Henkilökohtainen hyöty</strong></p> <p>JSN:n mukaan &rdquo;Yle toimi harkitsemattomasti, kun se julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jossa hän oikeutti oman epäasiallisen käytöksensä kritisoimalla yksipuolisesti ja liioittelevasti tunnistettavissa olevaa yleisön edustajaa.&rdquo;</p> <p>JSN kuitenkin toteaa, että tiedotusvälineiden on suotavaa perustella yleisölle journalistisia ratkaisujaan, mutta Ylen tapauksessa siitä ei ollut kyse. JSN:n mukaan tapauksessa on kyse kiistasta, jossa toimittaja oli &rdquo;muulla tavalla asianomainen&rdquo;.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Journalistin ohjeiden mukaan toimittaja ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtainen hyötymisen mahdollisuus&rdquo;, JSN toteaa.&nbsp;</p> <p>JSN esittää langettavan ratkaisun perusteena, että &rdquo;henkilökohtainen hyötyminen voi tarkoittaa muutakin kuin taloudellista hyötyä&rdquo;. Tämä pitää paikkansa, mutta missään olosuhteissa hyötymisenä ei voida pitää kirjoitusta, jossa toimittaja sananvapauden puitteissa kertoo oman näkemyksensä laajaa julkista huomiota herättäneessä tapauksesta.</p> <p>Jos näin olisi, valtavan suuri osa journalismista voitaisiin luokitella &rdquo;henkilökohtaiseksi hyötymiseksi&rdquo; ja valtavan suuri osa nykyistä journalismia rikkoisi Journalistin ohjeiden kohtaa 4.&nbsp;</p> <p>Miten mediatalot voivat jatkossa kirjoittaa aiheista, jotka koskevat heitä itseään? Voiko esimerkiksi toimittaja Jessikka Aro kirjoittaa omista <a href="https://yle.fi/uutiset/3-8745748">häirintäkokemuksistaan</a>? Miten Helsingin Sanomat voi kirjoittaa viestikoekeskusuutisoinnistaan ja perustella sitä siinä vaiheessa, kun poliisi tutkii aihetta? Miten mediatalot voivat ylipäätään jatkossa perustella omia journalistisia ratkaisujaan, jos tämä linjataan journalistin ohjeiden kohdan 4 vastaiseksi?</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ylimitoitettu leimaaminen</strong></p> <p>Mitä toimittaja uskaltaa kirjoittaa jatkossa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta keskustelusta, jossa on itse mukana jos haluaa olla täysin varma ettei riko journalistin ohjeita?</p> <p>&rdquo;Tässä tapauksessa toimittaja pyrki puhdistamaan mainettaan leimaamalla ylimitoitetulla tavalla yleisön edustajan, jota hän oli kohdellut epäasiallisesti jo aiemmin ottaessaan yhteyttä hänen työnantajaansa&rdquo;, JSN linjaa.</p> <p>Olisi kiinnostavaa tietää, mikä oli se &rdquo;ylimitoitettu tapa&rdquo; jota Ukkola tekstissään käytti. Mielestäni Ukkolan tulkinta, jonka mukaan opettajan hänestä ja hänelle lähettämät tekstit ovat nettikiusaamista ei ollut ylimitoitettua. Kaiken lisäksi Tero Hannula toi asian ensin itse julkisuuteen. Hän kommentoi asiaa muun muassa <a href="https://www.radiorock.fi/#!/post/59dc64f287a4fe0400105bab">radiossa</a>&nbsp;ja levitti Suvi Auvisen blogia sosiaalisessa mediassa.</p> <p>Tero Hannulan teoksia on arvosteltu laajalti eri medioissa, ja <a href="https://www.goodreads.com/author/show/4945242.Tero_Hannula">hänet tunnetaan</a> yhteiskunnallisena keskustelijana jo useiden vuosien ajalta. Hän on osallistunut kirjallisuuden, politiikan ja taiteen alojen keskusteluihin eri alustoilla ja medioissa. Hannula on neljä kaunokirjallista teosta julkaissut kirjailija.&nbsp; Hannula on toiminut myös eri luottamustoimissa. Häntä ei siis voida pitää rikoslain 24 luvun mukaisena <a href="https://stt.fi/tyylikirja/toimittajan-etiikka-ja-juridiikka/journalistin-oikeudellinen-vastuu/">yksityishenkilönä </a>vaan tapauksen yhteydessä selkeästi julkisuuden henkilönä, jolla on myös rikoslain mukainen niin sanottu <a href="https://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/viestinta/materiaali/printti/luku3.html">korkeampi sietokynnys</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ovatko säännöt muuttuneet?</strong></p> <p>Toivoisin aiheesta syvällisempää julkista keskustelua. Varmasti toimituksissa on jo pohdittu, miten vastaavissa tilanteissa voidaan toimia ja miten ei voida toimia. Voiko ottaa esimerkiksi nettikiusaajan äitiin tai ystävään yhteyttä vedotakseen kiusaamisen loppumiseksi? JSN:n mukaan työnantajaan ei ole oikeutta ottaa yhteyttä ainakaan niissä tapauksissa, joissa henkilö ei kirjoituksissaan edusta työnantajaansa?&nbsp;</p> <p>Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 4 ja antaa sille huomautuksen.&nbsp;</p> <p>Ovatko säännöt muuttuneet? Jos JSN soveltaa JO4:sta Yleä ja Sanna Ukkolan kirjoittamaa tekstiä kohtaan, sen pitää soveltaa sitä johdonmukaisesti myös muihin vastaaviin teksteihin.&nbsp;</p> Suuresti arvostettu ja arvostamani Julkisen sanan neuvosto JSN teki päätöksen, joka asettaa oman ajatteluni journalismista uuteen valoon. Päätös pistää miettimään, missä määrin toimittajalla on mahdollisuus kertoa oma näkökulmansa asioihin silloin, kun hän joutuu kovan kritiikin kohteeksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 

Syksyllä 2015  jouduin propagandajulkaisu MV:n riepoteltavaksi. Lisäksi sosiaalisessa mediassa liikkui mitä hirvittävämpiä väärinymmärryksiä ja solvauksia. Tällaisessa tilanteessa pidin tärkeänä, että voin kertoa julkisesti, miten asiat todella ovat, etteivät väärät väitteet jäisi elämään ainakaan kovin laajasti. Kirjoitin Puheenvuoroon blogin, jossa kerroin, mitä oli tapahtunut. 

Tein myös rikosilmoituksen saamistani viesteistä ja puheluista. Useiden vaiheiden jälkeen kaksi henkilöä on tuomittu minuun kohdistuneesta kunnianloukkauksesta ja yhden puhelun osalta käsittely jatkuu hovioikeudessa lähiaikoina. 

Pidin arvokkaana, että pystyin tuolloin vuonna 2015 ilmaisemaan oman kantani tapahtuneesta julkisesti.

 

Yle sai langettavan

Muutamia viikkoja sitten JSN antoi langettavan päätöksen Ylelle tapauksesta, jossa Ylen toimittaja Sanna Ukkola kirjoitti omasta kokemuksestaan blogissaan. Ukkola vastasi tuolloin Suvi Auvisen laajalle levinneessä kirjoituksessa olleisiin väitteisiin, joita Image ei suostunut oikaisemaan. Auvinen muun muassa väitti, että Ukkola oli yrittänyt saada nettikiusaajalleen potkut. 

Hän pohti kirjoituksessaan, miten häiriköihin tulisi suhtautua, ja kertoi ottaneensa yhteyttä kyseisen opettajan esimieheen. Hän totesi, että mies hyökkäilee hänen kimppuunsa asiattomalla tavalla. Esimerkiksi Ukkola linkkasi miehen tviitin, jota piti epäasiallisena. 

En olisi itse äkkiseltään ymmärtänyt, että tästä aiheesta kirjoittaminen tuo JSN:ltä langettavan.

Neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa toimittajan häiriköinniksi leimaamissa tviiteissä oli kyse ainoastaan yleisön edustajan esittämistä kärjekkäistä ja satiirisista kommenteista. Neuvosto pitää paheksuttavana sitä, että toimittaja oli työstään saamansa kritiikin vuoksi yhteydessä yleisön edustajan työnantajaan ja pyysi keskustelemaan asiasta työpaikalla.

Neuvoston mukaan toimittajalla oli vahingoittamistarkoitus, kun hän toivoi, että yleisön edustajaa jututettaisiin hänen työpaikallaan. JSN ei perustellut väitettään vahingoittamistarkoituksesta millään tavalla.

Ukkola kirjoitti kyseisen tekstin sen jälkeen kun hän oli pyytänyt Image-lehdeltä mahdollisuutta oikaista häneen kohdistuneita vihjailuja, joiden mukaan hän olisi yrittänyt saada potkut Tero Hannulalle. On mielestäni kohtuullista, että toimittaja saa mahdollisuuden kirjoittaa oman näkökulmansa, jos julkisuudessa liikkuu hänestä väitteitä, jotka hän haluaa oikaista. 

Image-lehden kirjoituksessa mainittu Tero Hannula on yhdistänyt Ukkolan sosiaalisessa mediassa Ku Klux Klaaniin ja myöntänyt pilkanneensa häntä henkilökohtaisella tasolla. Tällaisessa tilanteessa olisi voinut odottaa, että JSN olisi puolustanut toimittajaa. Vihjaus rasismista ja väite yrityksestä hankkia Hannulalle potkut ovat kovia syytöksiä, niitä voitaisiin pitää jopa kunniaa loukkaavina väitteinä.

On hyvin ymmärretävää, että tämän kaltaisten syytösten kohteeksi joutuessaan mediatalo ja toimittaja vastaavat syytöksiin. 

 

JSN paheksui toimittajaa

JSN:n tehtävä on puolustaa sananvapautta ja julkaisemisen vapautta. Annettu langettava päätös kuitenkin rajoittaa vakavalla tavalla toimittajan sananvapautta ja mahdollisuutta julkiseen keskusteluun.

Vaikka JSN päätöksessään paheksuu Ukkolan toimintaa ottaa Hannulan työnantajaan yhteyttä, se myös toteaa, että ”toimittajan epäasiallinen yhteydenotto” ei kuitenkaan ollut Ylen vastuulla, eikä sen vuoksi mahdollista tulkita Journalistin ohjeiden näkökulmasta. JSN siis itsekin myöntää, että sillä ei ole toimivaltaa asiassa. Ja näin onkin: JSN ei ole moraalitoimisto. 

Syntyy vaikutelma, että käsiteltyä Ukkolaa halutaan tavalla tai toisella rangaista, vaikka Journalistin ohjeista ja JSN:n säännöistä ei löydy tähän perusteita. Aikooko JSN jatkossa ottaa kantaa päätöksissään myös toimittajien ”epäasialliseen” käytökseen vapaa-ajalla?

 

Henkilökohtainen hyöty

JSN:n mukaan ”Yle toimi harkitsemattomasti, kun se julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jossa hän oikeutti oman epäasiallisen käytöksensä kritisoimalla yksipuolisesti ja liioittelevasti tunnistettavissa olevaa yleisön edustajaa.”

JSN kuitenkin toteaa, että tiedotusvälineiden on suotavaa perustella yleisölle journalistisia ratkaisujaan, mutta Ylen tapauksessa siitä ei ollut kyse. JSN:n mukaan tapauksessa on kyse kiistasta, jossa toimittaja oli ”muulla tavalla asianomainen”. 

”Journalistin ohjeiden mukaan toimittaja ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtainen hyötymisen mahdollisuus”, JSN toteaa. 

JSN esittää langettavan ratkaisun perusteena, että ”henkilökohtainen hyötyminen voi tarkoittaa muutakin kuin taloudellista hyötyä”. Tämä pitää paikkansa, mutta missään olosuhteissa hyötymisenä ei voida pitää kirjoitusta, jossa toimittaja sananvapauden puitteissa kertoo oman näkemyksensä laajaa julkista huomiota herättäneessä tapauksesta.

Jos näin olisi, valtavan suuri osa journalismista voitaisiin luokitella ”henkilökohtaiseksi hyötymiseksi” ja valtavan suuri osa nykyistä journalismia rikkoisi Journalistin ohjeiden kohtaa 4. 

Miten mediatalot voivat jatkossa kirjoittaa aiheista, jotka koskevat heitä itseään? Voiko esimerkiksi toimittaja Jessikka Aro kirjoittaa omista häirintäkokemuksistaan? Miten Helsingin Sanomat voi kirjoittaa viestikoekeskusuutisoinnistaan ja perustella sitä siinä vaiheessa, kun poliisi tutkii aihetta? Miten mediatalot voivat ylipäätään jatkossa perustella omia journalistisia ratkaisujaan, jos tämä linjataan journalistin ohjeiden kohdan 4 vastaiseksi?

 

Ylimitoitettu leimaaminen

Mitä toimittaja uskaltaa kirjoittaa jatkossa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta keskustelusta, jossa on itse mukana jos haluaa olla täysin varma ettei riko journalistin ohjeita?

”Tässä tapauksessa toimittaja pyrki puhdistamaan mainettaan leimaamalla ylimitoitetulla tavalla yleisön edustajan, jota hän oli kohdellut epäasiallisesti jo aiemmin ottaessaan yhteyttä hänen työnantajaansa”, JSN linjaa.

Olisi kiinnostavaa tietää, mikä oli se ”ylimitoitettu tapa” jota Ukkola tekstissään käytti. Mielestäni Ukkolan tulkinta, jonka mukaan opettajan hänestä ja hänelle lähettämät tekstit ovat nettikiusaamista ei ollut ylimitoitettua. Kaiken lisäksi Tero Hannula toi asian ensin itse julkisuuteen. Hän kommentoi asiaa muun muassa radiossa ja levitti Suvi Auvisen blogia sosiaalisessa mediassa.

Tero Hannulan teoksia on arvosteltu laajalti eri medioissa, ja hänet tunnetaan yhteiskunnallisena keskustelijana jo useiden vuosien ajalta. Hän on osallistunut kirjallisuuden, politiikan ja taiteen alojen keskusteluihin eri alustoilla ja medioissa. Hannula on neljä kaunokirjallista teosta julkaissut kirjailija.  Hannula on toiminut myös eri luottamustoimissa. Häntä ei siis voida pitää rikoslain 24 luvun mukaisena yksityishenkilönä vaan tapauksen yhteydessä selkeästi julkisuuden henkilönä, jolla on myös rikoslain mukainen niin sanottu korkeampi sietokynnys.

 

Ovatko säännöt muuttuneet?

Toivoisin aiheesta syvällisempää julkista keskustelua. Varmasti toimituksissa on jo pohdittu, miten vastaavissa tilanteissa voidaan toimia ja miten ei voida toimia. Voiko ottaa esimerkiksi nettikiusaajan äitiin tai ystävään yhteyttä vedotakseen kiusaamisen loppumiseksi? JSN:n mukaan työnantajaan ei ole oikeutta ottaa yhteyttä ainakaan niissä tapauksissa, joissa henkilö ei kirjoituksissaan edusta työnantajaansa? 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 4 ja antaa sille huomautuksen. 

Ovatko säännöt muuttuneet? Jos JSN soveltaa JO4:sta Yleä ja Sanna Ukkolan kirjoittamaa tekstiä kohtaan, sen pitää soveltaa sitä johdonmukaisesti myös muihin vastaaviin teksteihin. 

]]>
45 http://lindapelkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257246-onko-jsnsta-tulossa-moraalitoimisto#comments Kotimaa Journalismi JSN Media Sananvapaus Thu, 21 Jun 2018 13:27:18 +0000 Linda Pelkonen http://lindapelkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257246-onko-jsnsta-tulossa-moraalitoimisto
Mustamaalauksen Vimma http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257097-mustamaalauksen-vimma <p>MV-sivustoa koskeva oikeudenkäynti alkoi Helsingin käräjäoikeudessa 13. kesäkuuta. MV:n perustajalle Ilja Janitskinille vaaditaan rangaistusta yli 20 rikoksesta, kuten törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syytteessä on myös dosentti Johan Bäckman, jota syytetään toimittajaan kohdistuneesta vainosta ja törkeästä kunnianloukkauksesta. Lisäksi syytettynä on kaksi vähemmän tunnettua yksityishenkilöä.</p><p>Se on kyllä liian vähän jos Janitskin ja desantti Bäckman sakoilla selviävät. Suomessa on perinteisesti annettu liian lepsuja tuomioita tällaisista rikoksista. Ei sakkotuomio taida riittää pelotteeksi. Halla-ahokin selvisi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskontorauhan rikkomisesta pelkillä päiväsakoilla. Kyllä sellaiset Halla-ahon tuloilla helposti pois makselee. Tällaisilla tuomioilla ei ole ennaltaehkäisevää vaikutusta. Toivottavasti Janitskin ja desantti Bäckman saavat huomata, että Suomi ei ole Venäjä. Täällä journalismi ja propaganda ovat kaksi eri asiaa, eikä toimittajia saa vainota.</p><p>On ihmeellistä että tätäkin monitaparikollista joku puolustelee. Oikeudessa puolustaja täytyy tietysti olla, siitähän sille maksetaan, ja vaikka olisi itse paholainen niin oikeudenmukainen tuomio tulee. Niin tuli Turun terroristille, ja varmasti tulee myös Janitskinille ja Bäckmanille, kullekin ansionsa mukaan. Saat mitä tilaat vai miten se meni.</p><p>Erään semiälyllisenä tunnetun, kaunaretoriikkaa viljelevän nettikirjoittelijan kapeille harteille ovat hänen kannattajansa jo vuosia sovitelleet sananvapauden marttyyrin viittaa ilman mainittavampaa menestystä.&nbsp; Hän muuten maalitti erään toimittajan julkaisemalla Facebook-sivullaan muka vahingossa MV-sivuston valeuutisen, joka koski Turun puukotusta.&nbsp;Ironista kyllä, Mustamaalauksen Vimma onnistui hujauksessa heittämään sananvapauden marttyyrin viitan peräti kahden vihaamaansa &quot;valtamediaa&quot; edustavan oikean journalistin harteille.</p><p>Bäckman ja Janitskin ovat vastaamassa samassa oikeusjutussa. &quot;Jos kaksikko tuomitaan, jäljelle jää poliittinen kysymys siitä, millainen on naapurimaan rooli niin Bäckmanin kuin Janitskinin toimissa.&nbsp;Paineet ovat kovat. Psyykkaus netissä ei taukoa edes vakavien syytteiden käsittelyn ajaksi. Kunnon journalistien on jatkettava työtään päättäväisesti, pelkäämättä ja nöyristelemättä&quot;, toteaa Lännen Median yhteistuotannon päätoimittaja Matti Posio kolumnissaan Turun Sanomissa 12.6.2018.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> MV-sivustoa koskeva oikeudenkäynti alkoi Helsingin käräjäoikeudessa 13. kesäkuuta. MV:n perustajalle Ilja Janitskinille vaaditaan rangaistusta yli 20 rikoksesta, kuten törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syytteessä on myös dosentti Johan Bäckman, jota syytetään toimittajaan kohdistuneesta vainosta ja törkeästä kunnianloukkauksesta. Lisäksi syytettynä on kaksi vähemmän tunnettua yksityishenkilöä.

Se on kyllä liian vähän jos Janitskin ja desantti Bäckman sakoilla selviävät. Suomessa on perinteisesti annettu liian lepsuja tuomioita tällaisista rikoksista. Ei sakkotuomio taida riittää pelotteeksi. Halla-ahokin selvisi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskontorauhan rikkomisesta pelkillä päiväsakoilla. Kyllä sellaiset Halla-ahon tuloilla helposti pois makselee. Tällaisilla tuomioilla ei ole ennaltaehkäisevää vaikutusta. Toivottavasti Janitskin ja desantti Bäckman saavat huomata, että Suomi ei ole Venäjä. Täällä journalismi ja propaganda ovat kaksi eri asiaa, eikä toimittajia saa vainota.

On ihmeellistä että tätäkin monitaparikollista joku puolustelee. Oikeudessa puolustaja täytyy tietysti olla, siitähän sille maksetaan, ja vaikka olisi itse paholainen niin oikeudenmukainen tuomio tulee. Niin tuli Turun terroristille, ja varmasti tulee myös Janitskinille ja Bäckmanille, kullekin ansionsa mukaan. Saat mitä tilaat vai miten se meni.

Erään semiälyllisenä tunnetun, kaunaretoriikkaa viljelevän nettikirjoittelijan kapeille harteille ovat hänen kannattajansa jo vuosia sovitelleet sananvapauden marttyyrin viittaa ilman mainittavampaa menestystä.  Hän muuten maalitti erään toimittajan julkaisemalla Facebook-sivullaan muka vahingossa MV-sivuston valeuutisen, joka koski Turun puukotusta. Ironista kyllä, Mustamaalauksen Vimma onnistui hujauksessa heittämään sananvapauden marttyyrin viitan peräti kahden vihaamaansa "valtamediaa" edustavan oikean journalistin harteille.

Bäckman ja Janitskin ovat vastaamassa samassa oikeusjutussa. "Jos kaksikko tuomitaan, jäljelle jää poliittinen kysymys siitä, millainen on naapurimaan rooli niin Bäckmanin kuin Janitskinin toimissa. Paineet ovat kovat. Psyykkaus netissä ei taukoa edes vakavien syytteiden käsittelyn ajaksi. Kunnon journalistien on jatkettava työtään päättäväisesti, pelkäämättä ja nöyristelemättä", toteaa Lännen Median yhteistuotannon päätoimittaja Matti Posio kolumnissaan Turun Sanomissa 12.6.2018.

 

 

]]>
61 http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257097-mustamaalauksen-vimma#comments Ilja Janitskin Johan Bäckman Kunnianloukkaus MV-provoblogin sulkeminen Sananvapaus Mon, 18 Jun 2018 15:48:57 +0000 Mika Lamminpää http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257097-mustamaalauksen-vimma
Näytelmä sananvapaudesta, esittää Helsingin käräjäoikeus http://sarilaine.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257048-naytelma-sananvapaudesta-esittaa-helsingin-karajaoikeus <p>Jo itse Janitskinin oikeudenistuntoa koskevat järjestelyt kertovat sananvapautemme todellisesta tilasta ja paljon.</p><p>Merkittävää sananvapautta käsittelevää oikeudenkäyntiä varten oikeudenpuheenjohtaja valitsee käsittelypaikaksi tarkoituksella niin pienen käräjäsalin, että median edustajista/toimittajista osa joutuu jäämään istuntosalin ovien ulkopuolelle.&nbsp;Hieno älynväläys, kertakaikkiaan!</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Mitä se sananvapauden rajoittaminen käytännössä oikein tarkoittaa?&nbsp;</strong></p><p>Pääministerien, presidenttien, johtavien poliitikkojen vuosikymmeniä jatkuneita yrityksiä vaientaa ja/tai ohjeistaa muun muassa rahahanojen kiristämisuhkauksilla toimittajia ja mediataloja.</p><p>Meillä on tabuja, jotka ovat laajasti kansalaisyleisön tiedossa, mutta joista tämän valtakunnan valtamedioiden toimittajat kiltisti ovat vuosikymmeniä vaienneet ja vaikenevat edelleen. Veret seisauttaneet käskyt mediaväelle ovat jostakin peräisin, se on selvää.</p><p>&nbsp;</p><p>Ja kansalaiset kiukkuavat, kun eivät Perustuslain 12 &sect; mukaisesti kansanääntään saa julkisesti kuuluville. Olisiko hallituksen aika vaihtaa toimintatapaansa? Olisiko hallituksen jäsenillä jo aika kaivaa vaikut korvistaan, jotta pystyisivät kuulemaan, kuuntelemaan ja jopa keskustelemaan suoraan näiden kiukusta kihisevien kansalaistensa kanssa? Voisiko hallitus jopa teettää perinpohjaisen selvityksen, oikein kaivamalla kaivaa juurta jaksain näistä vihaisista ihmisistä esille ne syyt ja asiat, mitkä meitä täällä ruohonjuurilla oikein jurppii, ja minkälaisten asioiden seurauksena suuret ihmisjoukot ovat todella vihaisia.&nbsp;</p><p>Eipä tietenkään. Kuulemisen sijaan, nämä hallituksen kaikkitietävät valopäät keksivätkin seuraavaksi, että negatiiviset äänenpainot ja sanat pitääkin kaikki vaientaa. Nimetään nämä oppositiopuheet = vihapuheiksi ja joiden puhuminen sitten vaan kielletään. Varsin simppeliä on ajatuksenjuoksu ratkaisujen kehittämiseksi välillä huipullakin.</p><p>Hallituksen väki ilmeisesti uskottelee tosissaan ainakin itselleen, että kansan vihantunteet ovat pois pyyhkäistävissä vain ne kieltämällä? Jos yksikertainen kielto toimisi vihan poistamiseksi, miksei se siinä tapauksessa toimisi muihinkin tuntemuksiin? Samaa kiellon asettamissysteemiä hallitus voisi kokeilla myös ihmisten pettymysten, surujen, liiallisten ilontunteiden, masennuksien hoitamiseksi?&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Jos joku Janitskin uskaltaa pistää verkkolehden pystyyn kanavaksi, jonka kautta vihaiset kansalaiset saavat vihdoin sanallisesti sauhuta, päästellä ylimääräisiä höyryjään ulos, sanoa edes osan sanottavastaan saaden ajatuksiaan ja ääntänsä kuuluville, niin eikös tämä kanava nimetä välittömästi hallituksen taholta opposition mielipiteitä edustavana mediana valeuutismediaksi. Kun et ole samaa mieltä kanssamme, olet siinä tapauksessa valehtelija ja mielipiteesi ovat valeuutisia.&nbsp;</p><p>Ja kun verkkolehden perustaja saadaan raahatuksi viimein tänne &rdquo;oikeudenmukaiseen&rdquo; kotisuomeen tuomittavaksi, hänet työnnetään syöpää sairastavana vankilaan odottelemaan ns. oikeudenkäyntiä.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ja kun sananvapausasiaa käsittelevänä oikeudenkäyntinä mainostettu näytelmä viimein pyörähtää Helsingin oikeustalolla käyntiin, niin eikö oikeudenpuheenjohtaja topakasti määrääkin sitten valtaosan median edustajista ulos salista.&nbsp;</p><p>Eihän sitä nyt toimittajien tarvitse nähdä eikä kuulla, mitä siellä salissa sananvapaudesta ja sen rajoittamisesta puhutaan ja tullaan määrämään. Mitä toimittajat sillä tiedolla ylipäätään tekisivätkään? Toimittajat pysykööt hiljaa ja sen kun kirjoittavat niitä juttujaan niinkuin tähänkin saakka, niistä valtion ja hallituksen sallimista aiheista ja siten kuin heitä on etukäteen ohjeistettu.</p><p>&nbsp;</p><p>Amen.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> Jo itse Janitskinin oikeudenistuntoa koskevat järjestelyt kertovat sananvapautemme todellisesta tilasta ja paljon.

Merkittävää sananvapautta käsittelevää oikeudenkäyntiä varten oikeudenpuheenjohtaja valitsee käsittelypaikaksi tarkoituksella niin pienen käräjäsalin, että median edustajista/toimittajista osa joutuu jäämään istuntosalin ovien ulkopuolelle. Hieno älynväläys, kertakaikkiaan!

 

Mitä se sananvapauden rajoittaminen käytännössä oikein tarkoittaa? 

Pääministerien, presidenttien, johtavien poliitikkojen vuosikymmeniä jatkuneita yrityksiä vaientaa ja/tai ohjeistaa muun muassa rahahanojen kiristämisuhkauksilla toimittajia ja mediataloja.

Meillä on tabuja, jotka ovat laajasti kansalaisyleisön tiedossa, mutta joista tämän valtakunnan valtamedioiden toimittajat kiltisti ovat vuosikymmeniä vaienneet ja vaikenevat edelleen. Veret seisauttaneet käskyt mediaväelle ovat jostakin peräisin, se on selvää.

 

Ja kansalaiset kiukkuavat, kun eivät Perustuslain 12 § mukaisesti kansanääntään saa julkisesti kuuluville. Olisiko hallituksen aika vaihtaa toimintatapaansa? Olisiko hallituksen jäsenillä jo aika kaivaa vaikut korvistaan, jotta pystyisivät kuulemaan, kuuntelemaan ja jopa keskustelemaan suoraan näiden kiukusta kihisevien kansalaistensa kanssa? Voisiko hallitus jopa teettää perinpohjaisen selvityksen, oikein kaivamalla kaivaa juurta jaksain näistä vihaisista ihmisistä esille ne syyt ja asiat, mitkä meitä täällä ruohonjuurilla oikein jurppii, ja minkälaisten asioiden seurauksena suuret ihmisjoukot ovat todella vihaisia. 

Eipä tietenkään. Kuulemisen sijaan, nämä hallituksen kaikkitietävät valopäät keksivätkin seuraavaksi, että negatiiviset äänenpainot ja sanat pitääkin kaikki vaientaa. Nimetään nämä oppositiopuheet = vihapuheiksi ja joiden puhuminen sitten vaan kielletään. Varsin simppeliä on ajatuksenjuoksu ratkaisujen kehittämiseksi välillä huipullakin.

Hallituksen väki ilmeisesti uskottelee tosissaan ainakin itselleen, että kansan vihantunteet ovat pois pyyhkäistävissä vain ne kieltämällä? Jos yksikertainen kielto toimisi vihan poistamiseksi, miksei se siinä tapauksessa toimisi muihinkin tuntemuksiin? Samaa kiellon asettamissysteemiä hallitus voisi kokeilla myös ihmisten pettymysten, surujen, liiallisten ilontunteiden, masennuksien hoitamiseksi? 

 

Jos joku Janitskin uskaltaa pistää verkkolehden pystyyn kanavaksi, jonka kautta vihaiset kansalaiset saavat vihdoin sanallisesti sauhuta, päästellä ylimääräisiä höyryjään ulos, sanoa edes osan sanottavastaan saaden ajatuksiaan ja ääntänsä kuuluville, niin eikös tämä kanava nimetä välittömästi hallituksen taholta opposition mielipiteitä edustavana mediana valeuutismediaksi. Kun et ole samaa mieltä kanssamme, olet siinä tapauksessa valehtelija ja mielipiteesi ovat valeuutisia. 

Ja kun verkkolehden perustaja saadaan raahatuksi viimein tänne ”oikeudenmukaiseen” kotisuomeen tuomittavaksi, hänet työnnetään syöpää sairastavana vankilaan odottelemaan ns. oikeudenkäyntiä. 

 

Ja kun sananvapausasiaa käsittelevänä oikeudenkäyntinä mainostettu näytelmä viimein pyörähtää Helsingin oikeustalolla käyntiin, niin eikö oikeudenpuheenjohtaja topakasti määrääkin sitten valtaosan median edustajista ulos salista. 

Eihän sitä nyt toimittajien tarvitse nähdä eikä kuulla, mitä siellä salissa sananvapaudesta ja sen rajoittamisesta puhutaan ja tullaan määrämään. Mitä toimittajat sillä tiedolla ylipäätään tekisivätkään? Toimittajat pysykööt hiljaa ja sen kun kirjoittavat niitä juttujaan niinkuin tähänkin saakka, niistä valtion ja hallituksen sallimista aiheista ja siten kuin heitä on etukäteen ohjeistettu.

 

Amen.

 

 

]]>
164 http://sarilaine.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257048-naytelma-sananvapaudesta-esittaa-helsingin-karajaoikeus#comments Janitskin Käräjäoikeus Perustuslaki Sananvapaus Sun, 17 Jun 2018 22:32:48 +0000 Sari Laine http://sarilaine.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257048-naytelma-sananvapaudesta-esittaa-helsingin-karajaoikeus
Nälkäpeli http://jarmokoponen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256950-nalkapeli <p>Ihmisoikeudet ovat toiselta vuosituhannelta. Näin voisi ajatella kun seuraa viime päivien uutisia. Pohjois-Korean diktaattori ei edes yllättäisi,&nbsp; jos maan rannoille ilmestyisi rantahotelleja. Mahdollisella rakennuttajalla on kokemusta Floridasta, eikä häntä näytä hävettävän mikään.</p><p>Miljoonia maksavat jalkapallon MM18-kisat saavat monet innostumaan. Toiset näkevät oivan tilaisuuden muistuttaa epäkohdista.</p><p><a href="https://rsf.org/en/campaigns/world-cup-hasnt-loosened-russias-grip-media-freedom-rsf-says">Kansainvälinen järjestö Toimittajat ilman rajoja RSF kampanjoi Venäjän sananvapauden puolesta. </a>Se käynnisti kampanjan, jolla halutaan kiinnittää huomiota muun muassa Kremlin tiukentuneisiin otteisiin Venäjän medioissa.</p><p>Näkyvyyttä saavat helposti myös elokuva-alan ihmiset ja taiteilijat, mutta yhteisen tavoitteen allekirjoittaminen ei ole helppoa. Ei ainakaan kun kyseessä on terrorismirikoksesta tuomitun puolustaminen. Venäjän kaltaisissa autoritaarisissa maissa voidaan terrorismista tuomita melkein kuka tahansa.</p><p><strong>Jalkapallohuumaan ajoittuu myös paljon kurjempi asia</strong></p><p><a href="https://publishingperspectives.com/2018/06/world-cup-2018-pen-authors-press-moscow-oleg-sentsov/">Ohjaaja Oleg Sentsovin nälkälakko on kestänyt jo yli 30 vuorokautta.</a></p><p>Eri puolilla maailmaa on seurattu, kuinka venäläisessä vankilassa viruu mies, jonka <a href="https://tvrain.ru/news/medinskij_nazval_golodovku_sentsova_tragediej-465608/">nälkälakkoa maan kulttuuriministeri pitää tragediana, mutta kukaan ei näytä kykenevän mihinkään käytännön toimeen.</a></p><p>Euroopan unioni on tuominnut Sentsovin oikeudenkäynnin kansainvälisen oikeuden vastaiseksi. <a href="https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000005704066.html?ref=rss">Amnesty International on nimennyt hänet mielipidevangiksi, Memorial-järjestö pitää häntä poliittisena vankina</a> ja esimerkiksi ohjaaja <a href="https://www.is.fi/haku/?query=aki+kaurismaki">Aki Kaurismäki</a> on vedonnut hänen puolestaan.</p><p><a href="https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/v_khelsinki_pokazhut_film_protsess_ob_ukrainskom_rezhissere_olege_sentsove/10252197">Keskiviikkona Sentsovin tueksi järjestettiin Helsingissä elokuvanäytös.</a></p><p>Venäläisellä elokuvafestivaalilla osoitettiin yksityisesti tukea vaikeaan tilanteeseen joutuneille, mutta tietty varovaisuus leimaa yleistä ilmapiiriä.</p><p>Julkisuudessa on puhuttu, että ukrainalaiset ja venäläiset voisivat vaihtaa tunnettuja vankeja: Ukrainassa pidätettiin toukokuussa toimittaja Kirill Vyšinskov. <a href="http://toimittajatilmanrajoja.com/fi/2018/06/07/ukrainalaiselle-toimittajalle-12-vuotta-vankeutta-vakoilusta/">Moskovassa Ukrainan valtion uutistoimisto Ukrinformin Pariisin-kirjeenvaihtaja Roman Suštšenko tuomittiin Venäjällä </a>vastikään 12 vuodeksi tiukan kurin vankilaan.</p><p>Vangitsemiset ja oikeudenkäynnit on helppoa nähdä uhkailuna. Kun televisioyhtiö Doždin toimittajat pyysivät venäläisiä kulttuurialan ihmisiä kommentoimaan vangitun ukrainalaisohjaajan tilannetta, näyttelijä Jevgeni Mironov antoi vastauksessaan ymmärtää, että koska kyseessä on tuomio terrorismista, on päätös joka tapauksessa presidentin käsissä.&nbsp;</p><p><strong>Venäjä tekee hidasta itsemurhaa</strong></p><p>Kolkko näkemys on jo vuosien takaa, mutta äskettäin sen nosti esiin <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-2WKxy-920k">Glasnost-säätiön puheenjohtaja Sergei Grigorjants Radio Eho Moskvyn haastattelussa</a>. Kyse ei ole yksittäisestä nälkälakosta, vaan siitä, että vaikka Neuvostoliiton haamu KGB on muuttanut jo vuosia sitten nimensä, toimivat FSB:n, Venäjän sisäisen turvallisuuspalvelun ihmiset työssään kuten ennenkin.&nbsp; Menneisyyskin jo velvoittaa.</p><p><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87">Grigorjants kertoi neuvostoaikojen kokemuksen opettaneen</a>, että kuukauden nälkälakosta johtuvia vakavia muutoksia on jo tapahtunut. Elimistö mukautuu, mutta ei rajattomasti. Silti syömälakot ovat vankien ainoa tapa kyetä vahvistamaan vaatimuksiaan ja saada joku vankilan ulkopuolella kiinnostumaan. Neuvostoaikoina koetettiin vaikuttaa paikallisia korkeampiin puoluejohtajiin ja tuomioistuimiin.&nbsp;</p><p>Toisinajattelun veteraani muistuttaa, että nykyajan yksittäiset sankarit eivät tiedä, ketä vastaan he ovat nousseet. Ei toki kovin montaa sellaista ole, joka tunnettaisiin edes Venäjällä. Y<a href="https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201806142201013707_ul.shtml">ksi heistä on tietenkin poliitikko Aleksei Navalnyi, joka vapautui juuri 30 päivän tuomiostaan. </a></p><p>Sentsov on luku sinänsä. Ukrainalainen kahden lapsen isä Oleg Sentsov (s.1976) tuomittiin 20 vuodeksi vankilaan suunnittelemistaan terroristisista toimista kotikaupungissaan Simferopolissa ja muualla Krimillä. FSB on asiasta varma, Sentsov kiistää. Nälkälakollaan Sentsov haluaa edistää kaikkien poliittisten vankien vapauttamista Venäjän vankiloista.</p><p>https://<object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/k8qfOCTcMao?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/k8qfOCTcMao?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p><p><strong>Kaupankäyntiä ihmishengillä</strong></p><p>Keskustelua vankien vaihdosta on pitänyt julkisuudessa myös se, että presidentti Vladimir Putin on suhtautunut hyvin jyrkästi Sentsoviin. Virallisen venäläisnäkemyksen mukaan Venäjällä ei tietenkään ole poliittisia vankeja.</p><p>Sentsov pidätettiin terrorismista ja pommi-iskun valmistelusta eikä journalistisesta työstä. Pommi-iskussa olisi voinut loukkaantua ihmisiä. Sentsovia koskeviin kysymyksiin Putin on vastannut vuodesta toiseen melkein sanasta sanaan samalla ilmaisulla. (<a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&amp;v=ix-g8pHNdlY">Tämän voi helposti kuka vaan tarkistaa youtubesta</a>.)</p><p>Edistysaskeleena on ehditty jo pitää sitä, että <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10246619?origin=rss">Venäjän ja Ukrainan presidentit keskustelivat ilmeisesti myös vankien vaihdosta viime viikonvaihteessa.</a> Ukrainan ensisijainen tavoite on vapauttaa Sentsov. Venäjä on myös vaatinut venäläisten journalistien vapauttamista Ukrainassa. Tietotoimistolähteiden mukaan maat sopivat viranomaiskäynneistä vangittujen luokse kummassakin maassa.</p><p>Perjantaina selvisi, että Venäjä ei päästänyt vielä Ukrainan ihmisoikeushenkilö Ljudmila Denisovaa Sentsovin luokse vaikka tämä lensi pohjoiseen Jamalille tapaamaan nälkälakkolaista. Rangaistusleirin johtaja kielsi tapaamisen ukrainalaisilta, sillä Venäjän näkemyksen mukaan Sentsov on Venäjän kansalainen. Venäjän ihmisoikeushenkilön mukaan vankien vaihdossa olisi kyse ennen muuta heistä, joilla on sekä Ukrainan että Venäjän kansalaisuus. Tatjana Moskalkovan ja Denisovan on määrä tavata maanantaina 18. päivä kesäkuuta Moskovassa.</p><p>Kyynisten on helppoa ymmärtää kiire. Jopa Moskovassa ajatellaan jo, että &rdquo;kaupankäynti&rdquo; koskenee lähinnä Sentsovia eikä ketään muuta, koska on jo ilmiselvä vaara, että hän ei selviä MM-kisojen loppuun asti hengissä.</p><p><a href="https://echo.msk.ru/programs/personalno/2219516-echo/">Eho Moskvyssa käydyssä taustoittavassa keskustelussa toimittaja Tatjana Felgenhauer</a> kysyi politiikan tutkija Gleb Pavlovskilta sitä, miksi Vladimir Putin reagoi joka kerta niin jyrkästi Oleg Sentsovia koskeviin kysymyksiin ja johdattaa vastatessaan asian journalisteihin Kiovassa. Vaikka nämähän eivät ole lainkaan verrannollisia kysymyksiä.</p><p>&rdquo;<em>Joku on asettanut jutut vähän väärin hänen kansioonsa. Miksi hän toistaa tätä joka kerralla?</em>&rdquo;</p><p>Pavlovskin mukaan nämä ihmiset toimivat oman propagandansa keskellä. On mieletöntä yrittää tulkita heitä järkevästi.</p><p>&rdquo;<em>Toisaalta kyse on ääneen lausutusta mahdollisuudesta vaihtoon. Tietenkään tässä ei ole mitään samanarvoisuutta, mutta Kiovan valtaapitävät ovat luoneet sen keinotekoisesti. Ehkä juuri Sentsovia ajatellen tai sitten ei. Kyllähän jutun saumat irvistelevät sielläkin eikä henkilö ole sellaisen uhan alaisena.</em>&rdquo;</p><p><strong>Jalkapallon varjossa</strong></p><p>Venäjän suuremmat kysymykset koskevat (jalkapallotermein) sitä, miten Venäjän kanssa pelataan. <a href="https://inforesist.org/kremlyu-ostaetsya-sozdavat/">Tätä mieltä on ukrainalaissivuston julkaisemassa kolumnissaan politiikan tutkija Lilia Ševtsova</a>. Tutkija arvioi, että kohta nähdään, pelaavatko länsimaat Kremlin kanssa kunnolla vai ahdistavatko sen nurkkaan. Vastaus saadaan, kun selviää, miten ratkeaa (tai ei ratkea) Venäjän syyttäminen vastuulliseksi malesialaislentokoneen alasampumisesta.</p><p>&rdquo;<em>Sitten vielä: miten Kreml pystyy peittämään syrjähyppynsä ja väistämään syytökset kansallismielisten petoksesta?&nbsp; Propagandakoneiston täytyy kyetä hoitamaan asia niin, että se tukee maan sisäistä sotilaallispatrioottista hysteriaa. Kansa alkaa tosin ennemmin tai myöhemmin kysellä, miksi meidän täytyy taistella vihollista vastaan, jos me teemme sen kanssa yhteistyötä ja hallitseva eliitti nauttii kaikesta ihanasta vihollisleirissä?</em>&rdquo;</p><p>Kyseessä voi aivan hyvin olla šakki, matti tai patti. Viimeksi mainittu jopa tavoite. Ševtsova muistuttaa lukijaansa venäläisestä tammipelistä, jota pelasivat Tšitšikov ja Nozdrev Gogolin Kuolleissa Sieluissa. Siinä &nbsp;voittaa se, jolla ei ole enää mahdollisuutta siirtää. Juuri sitä peliä Kreml pelaa. Muu maailma pelaa aivan toisenlaista tammipeliä.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ihmisoikeudet ovat toiselta vuosituhannelta. Näin voisi ajatella kun seuraa viime päivien uutisia. Pohjois-Korean diktaattori ei edes yllättäisi,  jos maan rannoille ilmestyisi rantahotelleja. Mahdollisella rakennuttajalla on kokemusta Floridasta, eikä häntä näytä hävettävän mikään.

Miljoonia maksavat jalkapallon MM18-kisat saavat monet innostumaan. Toiset näkevät oivan tilaisuuden muistuttaa epäkohdista.

Kansainvälinen järjestö Toimittajat ilman rajoja RSF kampanjoi Venäjän sananvapauden puolesta. Se käynnisti kampanjan, jolla halutaan kiinnittää huomiota muun muassa Kremlin tiukentuneisiin otteisiin Venäjän medioissa.

Näkyvyyttä saavat helposti myös elokuva-alan ihmiset ja taiteilijat, mutta yhteisen tavoitteen allekirjoittaminen ei ole helppoa. Ei ainakaan kun kyseessä on terrorismirikoksesta tuomitun puolustaminen. Venäjän kaltaisissa autoritaarisissa maissa voidaan terrorismista tuomita melkein kuka tahansa.

Jalkapallohuumaan ajoittuu myös paljon kurjempi asia

Ohjaaja Oleg Sentsovin nälkälakko on kestänyt jo yli 30 vuorokautta.

Eri puolilla maailmaa on seurattu, kuinka venäläisessä vankilassa viruu mies, jonka nälkälakkoa maan kulttuuriministeri pitää tragediana, mutta kukaan ei näytä kykenevän mihinkään käytännön toimeen.

Euroopan unioni on tuominnut Sentsovin oikeudenkäynnin kansainvälisen oikeuden vastaiseksi. Amnesty International on nimennyt hänet mielipidevangiksi, Memorial-järjestö pitää häntä poliittisena vankina ja esimerkiksi ohjaaja Aki Kaurismäki on vedonnut hänen puolestaan.

Keskiviikkona Sentsovin tueksi järjestettiin Helsingissä elokuvanäytös.

Venäläisellä elokuvafestivaalilla osoitettiin yksityisesti tukea vaikeaan tilanteeseen joutuneille, mutta tietty varovaisuus leimaa yleistä ilmapiiriä.

Julkisuudessa on puhuttu, että ukrainalaiset ja venäläiset voisivat vaihtaa tunnettuja vankeja: Ukrainassa pidätettiin toukokuussa toimittaja Kirill Vyšinskov. Moskovassa Ukrainan valtion uutistoimisto Ukrinformin Pariisin-kirjeenvaihtaja Roman Suštšenko tuomittiin Venäjällä vastikään 12 vuodeksi tiukan kurin vankilaan.

Vangitsemiset ja oikeudenkäynnit on helppoa nähdä uhkailuna. Kun televisioyhtiö Doždin toimittajat pyysivät venäläisiä kulttuurialan ihmisiä kommentoimaan vangitun ukrainalaisohjaajan tilannetta, näyttelijä Jevgeni Mironov antoi vastauksessaan ymmärtää, että koska kyseessä on tuomio terrorismista, on päätös joka tapauksessa presidentin käsissä. 

Venäjä tekee hidasta itsemurhaa

Kolkko näkemys on jo vuosien takaa, mutta äskettäin sen nosti esiin Glasnost-säätiön puheenjohtaja Sergei Grigorjants Radio Eho Moskvyn haastattelussa. Kyse ei ole yksittäisestä nälkälakosta, vaan siitä, että vaikka Neuvostoliiton haamu KGB on muuttanut jo vuosia sitten nimensä, toimivat FSB:n, Venäjän sisäisen turvallisuuspalvelun ihmiset työssään kuten ennenkin.  Menneisyyskin jo velvoittaa.

Grigorjants kertoi neuvostoaikojen kokemuksen opettaneen, että kuukauden nälkälakosta johtuvia vakavia muutoksia on jo tapahtunut. Elimistö mukautuu, mutta ei rajattomasti. Silti syömälakot ovat vankien ainoa tapa kyetä vahvistamaan vaatimuksiaan ja saada joku vankilan ulkopuolella kiinnostumaan. Neuvostoaikoina koetettiin vaikuttaa paikallisia korkeampiin puoluejohtajiin ja tuomioistuimiin. 

Toisinajattelun veteraani muistuttaa, että nykyajan yksittäiset sankarit eivät tiedä, ketä vastaan he ovat nousseet. Ei toki kovin montaa sellaista ole, joka tunnettaisiin edes Venäjällä. Yksi heistä on tietenkin poliitikko Aleksei Navalnyi, joka vapautui juuri 30 päivän tuomiostaan.

Sentsov on luku sinänsä. Ukrainalainen kahden lapsen isä Oleg Sentsov (s.1976) tuomittiin 20 vuodeksi vankilaan suunnittelemistaan terroristisista toimista kotikaupungissaan Simferopolissa ja muualla Krimillä. FSB on asiasta varma, Sentsov kiistää. Nälkälakollaan Sentsov haluaa edistää kaikkien poliittisten vankien vapauttamista Venäjän vankiloista.

https://www.youtube.com/watch?v=k8qfOCTcMao

Kaupankäyntiä ihmishengillä

Keskustelua vankien vaihdosta on pitänyt julkisuudessa myös se, että presidentti Vladimir Putin on suhtautunut hyvin jyrkästi Sentsoviin. Virallisen venäläisnäkemyksen mukaan Venäjällä ei tietenkään ole poliittisia vankeja.

Sentsov pidätettiin terrorismista ja pommi-iskun valmistelusta eikä journalistisesta työstä. Pommi-iskussa olisi voinut loukkaantua ihmisiä. Sentsovia koskeviin kysymyksiin Putin on vastannut vuodesta toiseen melkein sanasta sanaan samalla ilmaisulla. (Tämän voi helposti kuka vaan tarkistaa youtubesta.)

Edistysaskeleena on ehditty jo pitää sitä, että Venäjän ja Ukrainan presidentit keskustelivat ilmeisesti myös vankien vaihdosta viime viikonvaihteessa. Ukrainan ensisijainen tavoite on vapauttaa Sentsov. Venäjä on myös vaatinut venäläisten journalistien vapauttamista Ukrainassa. Tietotoimistolähteiden mukaan maat sopivat viranomaiskäynneistä vangittujen luokse kummassakin maassa.

Perjantaina selvisi, että Venäjä ei päästänyt vielä Ukrainan ihmisoikeushenkilö Ljudmila Denisovaa Sentsovin luokse vaikka tämä lensi pohjoiseen Jamalille tapaamaan nälkälakkolaista. Rangaistusleirin johtaja kielsi tapaamisen ukrainalaisilta, sillä Venäjän näkemyksen mukaan Sentsov on Venäjän kansalainen. Venäjän ihmisoikeushenkilön mukaan vankien vaihdossa olisi kyse ennen muuta heistä, joilla on sekä Ukrainan että Venäjän kansalaisuus. Tatjana Moskalkovan ja Denisovan on määrä tavata maanantaina 18. päivä kesäkuuta Moskovassa.

Kyynisten on helppoa ymmärtää kiire. Jopa Moskovassa ajatellaan jo, että ”kaupankäynti” koskenee lähinnä Sentsovia eikä ketään muuta, koska on jo ilmiselvä vaara, että hän ei selviä MM-kisojen loppuun asti hengissä.

Eho Moskvyssa käydyssä taustoittavassa keskustelussa toimittaja Tatjana Felgenhauer kysyi politiikan tutkija Gleb Pavlovskilta sitä, miksi Vladimir Putin reagoi joka kerta niin jyrkästi Oleg Sentsovia koskeviin kysymyksiin ja johdattaa vastatessaan asian journalisteihin Kiovassa. Vaikka nämähän eivät ole lainkaan verrannollisia kysymyksiä.

Joku on asettanut jutut vähän väärin hänen kansioonsa. Miksi hän toistaa tätä joka kerralla?

Pavlovskin mukaan nämä ihmiset toimivat oman propagandansa keskellä. On mieletöntä yrittää tulkita heitä järkevästi.

Toisaalta kyse on ääneen lausutusta mahdollisuudesta vaihtoon. Tietenkään tässä ei ole mitään samanarvoisuutta, mutta Kiovan valtaapitävät ovat luoneet sen keinotekoisesti. Ehkä juuri Sentsovia ajatellen tai sitten ei. Kyllähän jutun saumat irvistelevät sielläkin eikä henkilö ole sellaisen uhan alaisena.

Jalkapallon varjossa

Venäjän suuremmat kysymykset koskevat (jalkapallotermein) sitä, miten Venäjän kanssa pelataan. Tätä mieltä on ukrainalaissivuston julkaisemassa kolumnissaan politiikan tutkija Lilia Ševtsova. Tutkija arvioi, että kohta nähdään, pelaavatko länsimaat Kremlin kanssa kunnolla vai ahdistavatko sen nurkkaan. Vastaus saadaan, kun selviää, miten ratkeaa (tai ei ratkea) Venäjän syyttäminen vastuulliseksi malesialaislentokoneen alasampumisesta.

Sitten vielä: miten Kreml pystyy peittämään syrjähyppynsä ja väistämään syytökset kansallismielisten petoksesta?  Propagandakoneiston täytyy kyetä hoitamaan asia niin, että se tukee maan sisäistä sotilaallispatrioottista hysteriaa. Kansa alkaa tosin ennemmin tai myöhemmin kysellä, miksi meidän täytyy taistella vihollista vastaan, jos me teemme sen kanssa yhteistyötä ja hallitseva eliitti nauttii kaikesta ihanasta vihollisleirissä?

Kyseessä voi aivan hyvin olla šakki, matti tai patti. Viimeksi mainittu jopa tavoite. Ševtsova muistuttaa lukijaansa venäläisestä tammipelistä, jota pelasivat Tšitšikov ja Nozdrev Gogolin Kuolleissa Sieluissa. Siinä  voittaa se, jolla ei ole enää mahdollisuutta siirtää. Juuri sitä peliä Kreml pelaa. Muu maailma pelaa aivan toisenlaista tammipeliä.

 

 

]]>
3 http://jarmokoponen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256950-nalkapeli#comments Ulkomaat Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut Oleg Sentsov Sananvapaus Toimittajat ilman rajoja Ukraina Fri, 15 Jun 2018 14:11:43 +0000 Jarmo Koponen http://jarmokoponen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256950-nalkapeli
Pelätty EU-direktiivi on muutakin kuin meemejä - "Luommeko hirviön?" http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256896-keskustelua-herattanyt-eu-direktiivi-tarkoittaa-muutakin-kuin-meemeja <p>Brittiläinen&nbsp;lähetystoimintayhtiö BBC <a href="https://www.bbc.com/news/technology-44412025">uutisoi </a>viime viikon perjantaina Euroopan unionin rattaissa pyörivästä lakiesityksestä, joka on saanut monet Internetin ja sananvapauden puolustajat tolaltaan.</p><p>Tätä myöten myös Yle <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10253353">tarttui</a> keskustelua herättäneeseen aiheeseen.&nbsp;Kyse on sentään Internetistä ja sen vapaudesta.</p><p>Juuri nyt EU:ssa käsitellään lakia, jonka tarkoitus on velvoittaa palveluntarjoajat, kuten Twitter tai Instagram varmistamaan, että käyttäjät saattavat näkyville vain sellaista materiaalia, jota heillä on oikeus käyttää. Muut kuvat, videot ja vaikkapa musiikki toistettaisiin automaattisesti uuden sisällöntunnistusohjelman avulla.</p><p>Tekijänoikeusdirektiivin uudistus pyrkii parantamaan alkuperäisten teosten tekijöiden mahdollisuuksia saada tuloja teoksistaan. Pyrkimys voi kuitenkin johtaa internetiä rajoittaviin sivuvaikutuksiin.</p><p>Moni pelkää lain vaikuttavan heidän rakkaimpien meemiensä kohtaloon. Miten käy Pepe Sammakon ja syöttötuolissa kiukuttelevan Donald Trumpin? Kim Jong-unin käskyjen? Putinin?&nbsp;Ole kuin Billin ja Kermitin?</p><p>Entä Grumpy Cat ja Doge?</p><p>Tällä hetkellä keskustelu pyörii lähinnä meemien ympärillä, mutta vaikutukset tulevat ulottumaan muuallekin Internettiin. YouTube esimerkiksi on mennyttä kalua, mikäli EU:n kolmastoista artikla selviää äänestyksen läpi.</p><p>Kyseinen uudistus ei varsinaisesti pyri muuttamaan tekijänoikeuksien perussääntöjä siitä, mitä saa julkaista ja mitä ei, mutta sisällön suodattaminen voi toimia arvaamattomalla tavalla.</p><p>Automaattinen sisällöntunnistus kuulostaa muutenkin melko pahalta, sillä eihän se ole mitään muuta kuin ennakkosensuuria.&nbsp;Jos olette aikaisemmin vitsailleet George Orwellin vuodesta 1984, niin nyt se vasta aiheellista olisikin. Me olemme tietämättämme luomassa hirviötä.</p><p>Sanaan kuuluu olennaisesti vapaus ja vastuu. Sama pätee Internettiin. Tästä syystä sosiaalisen median sensuroimista tulisi hankaloittaa, eikä suinkaan helpottaa sitä entisestään.&nbsp;Onko meemien alkuperäisten kuvien ottajien kassavirta tärkeämpi kuin 741,4 miljoonan ihmisen viestien ennakkosensuuri?</p><p>Sosiaalinen media on näytellyt keskeistä roolia lukuisissa kansannousuissa aina arabikeväästä lähtien. Se on toiminut keskeisenä instrumenttina paljastaessaan viranomaisten mielivaltaisia voimankäyttöjä ja sytyttänyt kokonaisia kansoja tuleen.</p><p>Ajatelkaa kuinka pitkälle automaattisen sisällöntunnistuksen voi pahimmassa tapauksessa viedä, jos väärät ihmiset pääsevät yllättäen valtaan? Emme varmaan ehtisi kissaakaan sanomaan, kun meillä voisi olla jo aihealueita, joista ei saisi enää keskustella.&nbsp;Algoritmit pitäisivät huolen siitä, ettei niin myöskään tapahdu.&nbsp;</p><p>Kiinan kohtalo voi olla vain yhden äänestyksen päässä.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Brittiläinen lähetystoimintayhtiö BBC uutisoi viime viikon perjantaina Euroopan unionin rattaissa pyörivästä lakiesityksestä, joka on saanut monet Internetin ja sananvapauden puolustajat tolaltaan.

Tätä myöten myös Yle tarttui keskustelua herättäneeseen aiheeseen. Kyse on sentään Internetistä ja sen vapaudesta.

Juuri nyt EU:ssa käsitellään lakia, jonka tarkoitus on velvoittaa palveluntarjoajat, kuten Twitter tai Instagram varmistamaan, että käyttäjät saattavat näkyville vain sellaista materiaalia, jota heillä on oikeus käyttää. Muut kuvat, videot ja vaikkapa musiikki toistettaisiin automaattisesti uuden sisällöntunnistusohjelman avulla.

Tekijänoikeusdirektiivin uudistus pyrkii parantamaan alkuperäisten teosten tekijöiden mahdollisuuksia saada tuloja teoksistaan. Pyrkimys voi kuitenkin johtaa internetiä rajoittaviin sivuvaikutuksiin.

Moni pelkää lain vaikuttavan heidän rakkaimpien meemiensä kohtaloon. Miten käy Pepe Sammakon ja syöttötuolissa kiukuttelevan Donald Trumpin? Kim Jong-unin käskyjen? Putinin? Ole kuin Billin ja Kermitin?

Entä Grumpy Cat ja Doge?

Tällä hetkellä keskustelu pyörii lähinnä meemien ympärillä, mutta vaikutukset tulevat ulottumaan muuallekin Internettiin. YouTube esimerkiksi on mennyttä kalua, mikäli EU:n kolmastoista artikla selviää äänestyksen läpi.

Kyseinen uudistus ei varsinaisesti pyri muuttamaan tekijänoikeuksien perussääntöjä siitä, mitä saa julkaista ja mitä ei, mutta sisällön suodattaminen voi toimia arvaamattomalla tavalla.

Automaattinen sisällöntunnistus kuulostaa muutenkin melko pahalta, sillä eihän se ole mitään muuta kuin ennakkosensuuria. Jos olette aikaisemmin vitsailleet George Orwellin vuodesta 1984, niin nyt se vasta aiheellista olisikin. Me olemme tietämättämme luomassa hirviötä.

Sanaan kuuluu olennaisesti vapaus ja vastuu. Sama pätee Internettiin. Tästä syystä sosiaalisen median sensuroimista tulisi hankaloittaa, eikä suinkaan helpottaa sitä entisestään. Onko meemien alkuperäisten kuvien ottajien kassavirta tärkeämpi kuin 741,4 miljoonan ihmisen viestien ennakkosensuuri?

Sosiaalinen media on näytellyt keskeistä roolia lukuisissa kansannousuissa aina arabikeväästä lähtien. Se on toiminut keskeisenä instrumenttina paljastaessaan viranomaisten mielivaltaisia voimankäyttöjä ja sytyttänyt kokonaisia kansoja tuleen.

Ajatelkaa kuinka pitkälle automaattisen sisällöntunnistuksen voi pahimmassa tapauksessa viedä, jos väärät ihmiset pääsevät yllättäen valtaan? Emme varmaan ehtisi kissaakaan sanomaan, kun meillä voisi olla jo aihealueita, joista ei saisi enää keskustella. Algoritmit pitäisivät huolen siitä, ettei niin myöskään tapahdu. 

Kiinan kohtalo voi olla vain yhden äänestyksen päässä. 

]]>
12 http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256896-keskustelua-herattanyt-eu-direktiivi-tarkoittaa-muutakin-kuin-meemeja#comments Artikla 13 Euroopan unioni Internet Meemit Sananvapaus Thu, 14 Jun 2018 13:19:56 +0000 Martti Asikainen http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256896-keskustelua-herattanyt-eu-direktiivi-tarkoittaa-muutakin-kuin-meemeja